Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 45/05

Komisji Budżetu i Finansów

z dnia 24 maja 2005 roku

 

 

Obradom przewodniczył Marek Skonieczny – Przewodniczący Komisji.

W obradach uczestniczyło 6 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (lista obecności z w załączeniu do niniejszego protokołu – jako załącznik nr 1).

Ponadto na posiedzeniu byli: Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender, Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski, Jacek Nowakowski – insp. ds.

Gospodarki  Mieszkaniowej, Andrzej Stepczyński – insp. ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej, Roman Skałdanowski – insp. ds. Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad.

Tematem posiedzenia była „ Analiza wykorzystania środków finansowych budżetu gminy na inwestycje w roku  2004”.

Przewodniczący komisji poprosił Pana Andrzej Stepczyńskiego o przedstawienie informacji dotyczącej wykorzystania środków na inwestycje w 2004 roku w dz.700 – Transport oraz dz.900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska.

Pierwszą inwestycją, która była zrealizowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody  w Dobrzyniu nad Wisłą. Konieczna tam była wymiana zestawu hydroforowego, mieszacz wodno-powietrzny, filtr, chlorator, nowej rozdzielni elektrycznej oraz zainstalowane nowe sprężarki bezolejowe. Na tą inwestycje został ogłoszony przetarg nieograniczony. Na wspomniany przetarg wpłynęło 8 ofert. Najniższą cenę  bo 236,327,24 zł zaproponowało P.P.H.U „ Hydrosystem ” Tomasz Paradowski  ze Szpetala Górnego  z gwarancją na 60 miesięcy. Do wykonania tej inwestycji została jednak wybrana firma WOD-BUD Zdzisława Klińskiego z Nasiegniewa  z uwagi na to, że okres gwarancji  udzieliła na 84 miesiące. Cena usługi zaproponowanej przez tą firmę wynosiła 249.580,47 zł. Prace zostały zrealizowane i wykonane.

(wykaz pozostałych oferentów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu )

Drugim zadaniem  inwestycyjnym była budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Chalin. Zakres robót obejmował budowę sieci wodociągowej i podstawowej 1856mb oraz przyłącza poza działkowe do poszczególnych nieruchomości 500mb.

Koszty inwestycji tej wynosił 74.457,71 zł w przetargu brały udział trzy przedsiębiorstwa: Zakup Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych Edward Nizioł  z Rogowa – cena 206.813,97 zł, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Andrzej Wyszyńskich z Dobrzynia nad Wisłą  - cena 89.365,70 zł oraz Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński z Nasiegniewa – cena 71.095,58 zł. Tu brana była pod uwagę tylko cena, w wyniku przetargu została wybrana firma Zdzisława Klińskiego z uwagi na najniższe koszty wykonania.

Kolejna inwestycja to budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu nad Wisłą na ulicy Służba Polsce.

Kanalizacja sanitarna – 210mb kanalizacja deszczowa – 210mb. Koszty inwestycji 126.265,92 zł. Również został ogłoszony przetarg na tą inwestycje okazało się ze było zainteresowanie tym przetargiem. Tak więc wpłynęła tylko jedna oferta i to była oferta pana Zdzisława Klińskiego, który zaproponował kwotę 107.269,58 zł.

W roku 2004 były wykonane również mniejsze inwestycje m.in. zakup przystanków autobusowych dla wsi Grochowalsk i Glewo na kwotę 6.200 zł. Dokonano zakupu pomp do studni głębinowych dla Chlina za kwotę 7.076 zł oraz dla Dobrzynia za kwotę 7.968 zł.

Dokonaliśmy wymiany okien na stacji uzdatniania wody w Grochowalsku. Koszt tych okien 3.074 zł. Pan Andrzej Wyszyński we własnym zakresie je zamontował.

Zakupiliśmy również urządzenia na plac zabaw dla dzieci w Dobrzyniu nad Wisłą z kwotę 8.900 zł. Następnym wykonanym zadaniem inwestycyjnym w roku 2004 była budowa sieci wodociągowej w ul. Zduńskiej i Stodólnej na kwotę 4.377,41 zł.

Jeszcze wspomnę o takich drobnych wydatkach może tonie inwestycje, ale były to nasze koszty: dostawa żużlu na remont dróg gminnych w ilości 308 ton za kwotę 58.900 zł. Dostawca  żużla tak i w poprzednich latach był wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Najniższą cenę zaproponowało przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zdzisław Lewandowski z Włocławka. W zasadzie to nie inwestycja ale chcę powiedzieć, że w 2004 r. na remont dróg gminnych została przeznaczona kwota w wysokości 16.000 zł, natomiast jeśli chodzi o drogi o nawierzchni gruntowej na ten cel wydaliśmy 11.000 zł, w tym przypadku wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

To tyle o inwestycjach jeśli chodzi o rok 2004. Dziękuje.

Przewodniczący komisji zapytał czy są pytania. Wobec braku pytań prosi o przedstawienie informacji o wykonanych inwestycjach w roku 2004 Pana Jacka Nowakowskiego – insp. ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych.

W roku 2004 został przeprowadzony remont budynku przy ul. Robotniczej 8, który polegał na dociepleniu ściany szczytowej i malowaniu elewacji. Przetarg wygrała firma „Minimar” z Włocławka. To zadanie zostało wykonane za kwotę 62.841,10 zł. W zasadzie było to jedyne zadanie inwestycyjne zapisane w budżecie na rok 2004. Dziękuje.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie informacji o wykonanych inwestycjach w roku 2004  Pana Romana Skałdanowskiego insp. ds. Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Tematem inwestycyjnym za 2004 jest budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Zastało wybudowanych 20 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków typ „SEBIKO”.

Realizacja tej inwestycji przebiegała w oparciu o środki własne i środki z WOFOŚiGW.

Relacja jest tu następująca: uchwałą rady miejskiej postanowiono, że 25% kosztów budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków ponoszą właściciele, natomiast 75% kosztów finansuje gmina. Wykonawcą budowy oczyszczalni była firma z Baruchowa która została wyłoniona w drodze przetargu. W budżecie gminy na rok 2004 była zaplanowana kwota 170.000 zł, z tego środki własne 50.000 zł, natomiast pożyczki 120.000 zł, natomiast pożyczki 120.000 zł.

Gmina te 120.000 zł otrzymała, na środki własne składały się wpłaty osób, które miały zakładane przydomowe oczyszczalnie.

Cała inwestycja zamknęła się  w kwocie 167.793,50 zł. składał  się na to następujące inwestycyjne:

- wpisy informacyjne

- wypłata pożyczki

- dokumentacja

- nadzór inwestorski

- roboty związane z założeniem przydomowych oczyszczalni.

Koszt jednej standardowej oczyszczalni wyniósł 8.389,77 zł.

To wszystko na te inwestycje za 2004 rok. Dziękuje.

Przewodniczący Komisji – Marek Skonieczny zapytał jaki jest koszt sprowadzenia terenu pod budowę oczyszczalni.

Roman Składanowski – projektantowi zlecamy  kompleksową obsługę. W przybliżeniu mogę powiedzieć, że kształtuje się to w granicach 600,00 zł.

Pytań więcej nie było. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy.

Chciałem państwa poinformować, że sprawa sprzedaży mieszkań komunalnych ponownie wróci  na wokandę. Nie będą to tylko opracowane zasady sprzedaży mieszkań ale również projekt uchwały upoważniającą Burmistrza do sprzedaży mieszkań, które do tej pory wykup mieszkań stanowił 100%. Na każdy rok trzeba będzie wprowadzać oddzielne rozliczenie finansowe tj.: koszty, pracownicy. Będę chciał aby sprzedać w pierwszej kolejności cale bloki, choć nie zawsze to się uda, poza tym chodzi również o sprzedaż mieszkań samoistnych. Uważam, że trzeba to upodmiotowić, czy nam się opłaca czy nie, ale zawsze jakiś dochód będzie. Jaki będą ceny dopiero zobaczymy jak będzie przygotowana wycena przez biegłego  rzeczoznawcę. Na to ja wpływu nie mam. W każdym razie z wycenę płaci nabywca.

Powołana zostanie komisja ds. ustalenia zasad sprzedaży lokali komunalnych, pod Przewodnictwem Grzegorza Ryczkowskiego – Zastępcy Burmistrza.

Członkowie to:

- Grzegorz Mazurek

- Zofia Jóźwiak

- Jacek Nowakowski

Jeśli ktoś z radnych będzie chciał uczestniczyć w posiedzeniach tej komisji to oczywiście może to uczynić. Proszę spytać o termin posiedzenia komisji Panią Sekretarz. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Miejskiej. Chciałem powiedzieć, że ostatnia uchwała dotycząca sprzedaży mieszkań nie została podjęta, ponieważ te zasady były śmieszne i wyszło to tak jak wyszło, nikt nie musiał nikogo przekonywać.

Burmistrz Miasta i Gminy – przecież to rada zatwierdzała.

Przewodniczący Rady Miejskiej – to nie ta rada zatwierdzała i nie musi robić tego co poprzednia uchwaliła od tego zacznijmy. To były zasady z którymi my nie musimy się godzić.

Burmistrz Miasta i Gminy nie będę komentował ostatniej decyzji rady. Będą opracowane nowe zasady sprzedaży mieszkań, zobaczymy jak to się potoczy.

Na tym Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.

 

 

 

Protokółowała Przewodniczący Komisji

 

 

Mark Skonieczny

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-10-26 10:40
Załącznik
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-10-26 10:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1655
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-26 10:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163901
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony