Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XIX/110/05
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 4 marca 2005 roku


w sprawie : zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art.58 ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.48 ust.1, pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.2003 r. Nr 15, poz.148
ze zmianami)


uchwala się, co następuje :


§ 1

1. Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 165.000,00 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 ) na budowę oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Dyblin i Mokowo na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2005 roku.

2. Na zabezpieczenie pożyczki wskazuje się :
- weksel własny in blanco

§ 2

Zobowiązanie określone w § 1 będzie finansowane z dochodów własnych gminy
- z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.


§ 3

Ustala się okres pożyczki na siedem lat.

- 2 -

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 12:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2036
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 12:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5161065
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony