Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXI/125/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 24 czerwca 2005 r.


w sprawie: zatwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Dobrzyń n. Wisłą, a Miastem Włocławek o przekazaniu dotacji celowej na działalność profilaktyczną i terapeutyczną Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku.

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i art. 124 ust 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami ) oraz w związku z obowiązkiem gmin wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U.Nr 147 poz 1231 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:


§ 1


Zatwierzdza się porozumienie zawrte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, a Prezydentem Miasta Włocławka o przekazaniu przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą dotacji celowej na działalność profilaktyczną i terapeutyczną prowadzoną przez Miejską Izbę Wytrzeźwień we Włocławku wśród przyjętych z awantur domowych i sprawców czynów budzących zgorszenie publiczne z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2


Środki pieniężne na ten cel ująć w harmonogramie wydatków z konta Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-07 12:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-07 12:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1912
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-07 12:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156716
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony