Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/128/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 listopada 2008roku

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

                     na rok 2009.

                    

        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.  Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 8, art 10 ust.1 - 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 roku  Dz.U.  Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. ( M.P. Nr 59, poz. 531 z dnia 14 sierpnia 2008r.) i obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 roku ( M.P.  Nr 78, poz 692) 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych  obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe gminy stanowiące jej własność, wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminy i innych jednostek organizacyjnych.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się   Burmistrzowi   Miasta  i   Gminy 

Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr XI/76/07 z dnia 23 listopada 2007 roku  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2008.

                        

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

                                                                          Załącznik Nr 1

                                                                          do uchwały Nr  XVIII/128/08       

                                                                    Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

                                                                            z dnia14 listopada 2008 roku

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w roku 2009

1.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5t do 12 t

Wyszczególnienie

Stawka w złotych

Rok produkcji

Do roku 1998

Od roku 1999

a/1 pow.3,5t do 5,5t włącznie z katalizatorem

  416

  378

a/2 pow. 3,5 t do 5,5t bez katalizatora

  454

  416

b/1 powyżej 5,5 do 9 włącznie z katalizatorem

  604

  568

b/2 powyż.5,5 do 9 włącznie bez katalizatora

  644

  604

c/1 powyż. 9 do 12 t z katalizatorem

  758

  718

c/2 powyż 9t do 12t bez katalizatora

  794

  758

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej  niż 12 ton

Liczba osi

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  2 osie

               1354

          1354

  3 osie

               1704

          1704

4 osie i więcej

               2560

          2560

3. Ciągniki siodłowe i balastowe

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12 ton

Rok produkcji do 1998

Rok produkcji od 1999

a/ z katalizatorem

944

 908

b/ bez katalizatora

984

 944

4.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy+ naczepa,

ciągnik balastowy+ przyczepa

( w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Do 36 ton włącznie - 2 osie i więcej

      1730

1854

Powyżej 36 t – 2 osie i więcej

      2306

2472

 

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają   dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

                Stawka zł

            Rok produkcji

Do 1998             

Od 1999

      432                    

   432

6.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a/ do 36 ton

     1 oś

     2 osie

     3 osie

         606

       1292

       1018

 

        606

       1292

       1018

 

b/ powyżej 36 ton

       1 oś

       2 osie

       3 osie

        606

       1836

       1396

 

        606

       1836

       1396

 

7. Autobusy

     

          Wyszczególnienie

Rok produkcji

 

 do 1998

 od 1999

a/ do 15 miejsc

   604

   378

b/ od 15 i mniej niż 30 miejsc

   908

   604

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-12-04 14:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-12-04 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1353
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-04 14:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157775
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony