Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXV/144/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 marca 2013 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” za lata 2011-2012

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” za okres 2011-2012 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, co dwa lata organ wykonawczy gminy sporządza raport z wykonania programu, który przedstawia radzie gminy.

Załączony do projektu uchwały raport obejmuje lata 2011 – 2012.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 912
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-09 11:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201849
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony