Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 15/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 27 września 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 15. poz. 148 ze zmianami oraz 8 pkt 1 uchwały Nr 21/167/01 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 roku

Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje:


§1


W uchwale Nr XI/58/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2004 roku,

- w uchwale Nr XII/62/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2004 roku,

- w uchwale Nr XIII/68/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia 2004 roku,

- w zarządzeniu Nr 6/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 maja 2004 r,

- w zarządzeniu Nr 8/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2004,

- w zarządzeniu Nr 10 A/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 czerwca 2004 roku,

- w uchwale Nr XIV/76/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 czerwca 2004 r.,

- w zarządzeniu Nr 12/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 sierpnia 2004 roku,

- w uchwale Nr XV/77/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2004 roku,

- w zarządzeniu Nr 14/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września 2004 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§2

w §1 wyrazy „ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr1 na kwotę 13.229.800,00 zł, zastępuje się kwotą 13.258.132,00 zł”.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.620.625,00 zł, zastępuje się kwotą 1 .648.957,00zł

§3

w §2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 13.801.866,00 zł, zastępuje się kwotą 13.830.198,00 zł”.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 11:19
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/04 z dnia 27.09.2004 r. Dochody
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
852Pomoc społeczna90.35162.0191.507.542
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.83.21852.569355.166
2010Dotacje celowe52.500219.448
2030Dotacje celowe83.218135.718
85216Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze2.31715.398
2010Dotacje celowe2.31715.398
85219Ośrodki pomocy społecznej7.1337.133145.700
2010Dotacje celowe7.13355.700
2030Dotacje celowe7.13390.000
Razem:90.35162.01913.258.132
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 11:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-15 11:21
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/04 z dnia 27.09.2004 Wydatki
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa10.00010.000225.980
75412Ochotnicze Straże Pożarne10.00010.000221.980
4210Materiały i wyposażenie10.00061.665
4270Zakup usług remontowych
5.00025.000
4300Zakup usług pozostałych5.00025.878
801Oświata i wychowanie8.7328.7327.111.609
80101Szkoły podstawowe7.3324.349.285
4210Materiały i wyposażenie7.332310.932
80195Pozostała działalność7.33233.582
4210Materiały , wyposażenie
20014.430
4260Energia, woda ,gaz1.0001.500
4410Delegacje służbowe400100
4430Pozostałe usługi1.2002.900
85214Zasiłki i pomoc w naturze83.21852.569355.166
3110Świadczenia społeczne
83.21852.569346.490
85216Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
2.31715.398
3110Świadczenia społeczne2.31715.398
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.0002.000865.460
90095Pozostała działalność2.0002.000123.000
4210Materiały i wyposażenie2.00037.000
4260Energia2.0004.000
Razem:103.95075.61813.830.198
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 11:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-15 11:41
Uzasadnienie

754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiany między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

801 — Oświata i wychowanie
Przeniesienie środków z wydatków rzeczowych w poszczególnych szkołach związane ze zwiększeniem odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów rencistów.

852 — Pomoc społeczna

85214- Zasiłki i pomoc w naturze
Zmniejszenie 52.569 zł
Zwiększenie 83.218 zł — z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych z pomocy społecznej.

85216 — Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Zmniejszenie — 2.317 zł

85219 — Ośrodki pomocy społecznej
Przeniesienie środków między paragrafami spowodowane jest rozliczeniem poniesionych wydatków z tytułu wypłaconej nagrody rocznej dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-15 13:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1514
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-15 13:40

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3056101
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony