Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

UCHWAŁA NR XX/84/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 listopada 2015r.

 

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru

podatku rolnego na 2016r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz.1515) w związku z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.2013.1381 ze zm.) oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015r. (Monitor Polski 2015.1025)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta z kwoty 53,75 za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1dt stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016r. na obszarze miasta i gminy.

 

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 01 stycznia 2016 r.

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 891
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-07 13:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5182898
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony