Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZĄDZENIE OR.0050.24.2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego

 

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustanawiam Pana Ryszarda Jana Machnowskiego – Sekretarza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pełnomocnikiem do spraw wyborów – urzędnikiem wyborczym dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 2. Szczegółowy zakres współdziałania Pełnomocnika, o którym mowa w § 1, z Krajowym Biurem Wyborczym określa stosowne porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą a Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku.

§ 3. Traci moc zarządzenie OR.0050.13.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie: ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega przekazaniu Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą i w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


 

drukuj ()

  • data wytworzenia: 2016-04-15
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-04-15 08:33
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-15 08:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1020
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-15 08:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4614672
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-08 09:49

Stopka strony