Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 


 

Uchwała Nr XXX/185/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 01 lutego 2010 roku


 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


 

Na podstawie art. 18 ust. pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) 


 


 

uchwala się, co następuje:


 

§ 1


 

Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Chalinie Nr 38, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 29/26 o powierzchni 0,2714 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest KW Nr 20195.


 

§ 2


 

Nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej.


 

§ 3


 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 


 


 


 


 


 


 


 

UZASADNIENIE


 

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Zamieszkujący
w nim od lat lokator wystąpił z wnioskiem o umożliwienie mu zakupu zajmowanego mieszkania.

W związku z powyższym wydzielona została działka z istniejącą zabudową. Wobec tego, że nieruchomość wchodzi w skład zabytkowego zespołu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków, zarówno na podział jak i na sprzedaż nieruchomości uzyskano zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (obowiązek wynikający odpowiednio z art. 96 ust. 1a i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.
Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-09-13 09:02

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1124
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160744
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony