Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Numer i data zarządzenia

W sprawie

Wyświetl

Zarządzenie Nr 1/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 04 marca 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 2/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 14 marca 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr OR. 0050.3.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 marca 2011 roku

Wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0050.4.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 marca 2011 roku

Wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0050.5.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 marca 2011 roku

Ustalenia „Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny”

Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0050.6.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 marca 2011 roku

Likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Otwórz

Zarządzenie Nr 7/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29.03.2011 r.

Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0050.8.2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 06.04.2011 r.

Ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizacje zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Otwórz

Zarządzenie nr. 9/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 kwietnia 2011 roku

Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chalinie

Otwórz

Zarządzenie Nr 10/11
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 kwietnia 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie nr. OR.OO50.11.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 6 maja 2011 roku

Rozstrzygnięcia i przyznania dotacji na realizacje zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie nr. OR.OO50.12.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 9 maja 2011 roku

Powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.OO50.13.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 9 maja 2011 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  na lata 2011-2018

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.OO50.14.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 maja 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 15/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
              z dnia 12 maja 2011 roku              

Sporządzania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg .

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.OO50.16.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 24 maja 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.OO50.16a.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 maja 2011 roku

Zasad sporządania skonsolidowanego bliansu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2010 rok

 

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.OO50.17.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.OO50.18.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 21 czerwca 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.OO50.19.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.OO50.20.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2018

Otwórz

Zarządzenie Nr OR.OO50.21.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12.07.2011 roku

Powołania komisji obsady osobowej służby „ Stałego Dyżuru Burmistrza” w Urzędzie Miasta i Gmin y Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.OO50.22.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 lipca 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2011.23.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 9 sierpnia2011 roku

Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Chalinie

Otwórz

Zarządzenie Nr FN.0050.24.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 16 sierpnia 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 4470.25.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.26.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr OR.502..27.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Ustalenia siedzib obwodowych komisji Wyborczych

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.28.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 01 września 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 29/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 01 września 2011 roku

Ustalenia stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną oraz stawki opłaty 1 GJ za wyprodukowane ciepło w kotłowni osiedlowej przy ul. Licealnej 2 w Dobrzyń nad Wisłą .

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.30.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 12 września 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 31/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 14 września 2011 roku

Powierzenia zmiany stawki czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy.

Otwórz

Zarządzenie Nr 32/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 19 września 2011 roku

Powołania obwodowych komisji wyborczych

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.33.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 27 września 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.34.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 27 września 2011 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2018

Otwórz

Zarządzenie Nr 35/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 27 września 2011 roku

Powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i likwidacji środków trwałych i nietrwałych będących własnością gminy

Otwórz

Zarządzenie Nr 36/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 27 września 2011 roku

Przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.37.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 3 października 2011 roku

Opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok.

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.38.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 07 października 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.39.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 20 października 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.40.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 02 listopada 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 41/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 7 października 2011 roku

Powołania komisji właściwej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.42.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 14 listopada 2011 roku

Opracowania przyjęcia projektu budżetu na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.43.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 14 listopada 2011 roku

Opracowania Przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012-2019

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.44.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 14 listopada 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr OR 0050.45.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 18 listopada 2011 roku

Bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach Wyposażonych w monitory ekranowe.

Otwórz

Zarządzenie Nr 46/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 15 października 2011 roku

Powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości lub ruchomości

Otwórz

Zarządzenie Nr 47/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 15 października 2011 roku

Likwidacji lokalu socjalnego oznaczonego nr 3 budynku komunalnego w miejscowości Płomiany 26 a

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.48.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 24 listopada 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr OR 2111.49.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 28 listopada 2011 roku

Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr OR 2111.50.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 28 listopada 2011 roku

Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Dobrzyńskiego Domu Kultury ŻAK w Dobrzyniu nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.51.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 30 listopada 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.52.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 05 grudnia 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.53.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 19 grudnia 2011 roku

Zmian budżetu gminy na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr OR 2111.54.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 20 grudnia 2011 roku

Powołania na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr OR 2111.55.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 20 grudnia 2011 roku

Powołania na stanowisko dyrektora Dobrzyńskiego Domu Kultury ŻAK w Dobrzyniu nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.56.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 30 grudnia 2011 roku

Powołania zasad przyznania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą dla samorządowych instytucji kultury

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.57.2011
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 30 grudnia 2011 roku

Wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków.

Otwórz

Zarządzenie OR.0050.58.2011
Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2011 roku
 

Określenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 

Otwórz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2571
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-19 11:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4918289
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony