Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr III/9/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

   w sprawie: Programu Współpracy w 2007 r. Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz. 873
oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz, 1203/, art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy
o samorządzie gminnym / Dz.U, z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami /.

Rada Miejskiej uchwala, co następuje :

§1 

Uchwala się Program współpracy w 2007 r. Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą   z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Program stanowi załącznik do uchwały.

 §2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2007-01-05 09:12
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-05 09:43
Załączniki
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2007-01-05 09:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1756
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-05 09:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5199121
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony