Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA  NR IX/35/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 27-03-2015 r.

 

w sprawie: odmowy zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 139) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2013, poz.594  ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Odmawia się zatwierdzenia na okres od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”, w następujących wysokościach netto:

 1. dla gospodarstw domowych:
  1. cena za dostarczoną wodę  - 2,16 zł/m3,
  2. stawka opłaty abonamentowe za 3-miesięczny okres rozliczeniowy –  6,00 zł / na odbiorcę
 2. cena za odprowadzone ścieki –  4,12 zł/m3
 3. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nie prowadzących działalności gospodarczej:
  1. cena za dostarczoną wodę – 2,54 zł/m3,
  2. stawka opłaty abonamentowej za 3-miesieczny okres rozliczeniowy – 6,00 zł /na odbiorcę
 4. cena za odprowadzone ścieki – 4,62 zł/m3

Do wyżej wymienionych cen oraz stawki opłaty abonamentowej będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 910
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-04-08 22:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5190080
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony