Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI
POMOC SPECJALISTYCZNĄ UCZNIOM


Szkoła celem zapewnienia prawidłowego rozwoju ucznia udziela mu wszechstronnej pomocy. Uczeń korzysta z różnych form: porad, opinii i orzecznictwa następujących osób i instytucji: pedagoga szkolnego, poradni pedagogiczno – psychologicznej, innych placówek specjalistycznych.

1. Współpraca szkoły z poradnią – pedagogiczno – psychologiczną polega na:

1) opiniowaniu, orzekaniu i klasyfikowaniu uczniów do takich form pomocy jak:

- nauczanie indywidualne,

- dostosowanie wymagań edukacyjnych do predyspozycji uczniów,

- zespoły wyrównawcze,

- dostosowanie warunków sprawdzianu do predyspozycji uczniów,

- nauczanie programem szkoły specjalnej,

- bieżącym przeprowadzaniu, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) badań pedagogiczno – psychologicznych celem określenia przyczyn trudności ucznia w uczeniu się i uzyskiwaniu zaleceń co do form pracy indywidualnej z uczniem,

- bieżącym orzekaniu przez logopedę wad wymowy u uczniów oraz prowadzeniu ćwiczeń logopedycznych z uczniami w poradni,

- wskazywaniu przez logopedę ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci prowadzonych w domu pod kierunkiem rodziców,

- zapraszaniu pracowników poradni na organizowane przez szkołę spotkania.

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

- określanie form i sposobów udzielania uczniom ( w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

- podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu działań profi­laktycznych w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

- wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczy­cieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu działań profilaktycznych,

- planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy material­nej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole oraz przez instytucje wspomagające szkołę,

- prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

3. Organizacja pomocy uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym i z rodzin zaniedbanych wychowawczo wynika ze współpracy szkoły z takimi instytucjami jak:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu n. Wisłą,

- Rewir Dzielnicowy w Dobrzyniu n. Wisłą,

- Sąd Rejonowy w Lipnie - Sąd Rodzinny i Kuratorzy Sądowi,

- Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Podniesienia Krzyża w Grochowalsku.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-26 10:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-26 10:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1799
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-26 10:36

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4933752
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony