Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXI/94/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015–2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 rok, poz. 1515)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr V/17/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku, zmienioną:

- Zarządzeniem nr F.N.0050.20.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca

2015 roku,

- Uchwałą nr X/44/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku,

- Uchwałą nr XIV/53/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2015 roku,

- Uchwałą nr XVI/61/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2015 roku,

- Uchwałą nr XVIII/69/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2015 roku

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.60.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września

2015 roku,

-Uchwałą nr XIX/73/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015 roku

zmieniają się załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 807
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-05 14:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5183895
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony