Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 5/05 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2005 roku.

w sprawie: sporządzania wykazu podatników będących przedsiębiorcami, którym Burmistrz Miasta i Gminy umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzył zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 złotych .

Na podstawie art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.16 a Ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. Dz 2003r Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 złotych podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

§ 2

Wykaz kwartalny podawany jest do wiadomości publicznej najpóźniej do 30 dnia po zakończeniu kwartału i udostępniany przez okres jednego miesiąca.

§ 3

W wykazie podaje się imię i nazwisko podatnika, wysokość umorzonej kwoty oraz przyczyny umorzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Finansowego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-12 10:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1950
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-12 10:23

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5223183
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony