Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR OR0050.63.2012

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 października 2012 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ..Programu współprac} Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"

Na podstawie art.30 ust. 1 Ustaw}' z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/88/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 24.09.2012 r., poz. 1914).

zarządzam, co następuje:

§1

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt ..Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"

§2

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustaw}' o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu wyżej wymienionego dokumentu.

§3

Konsultacje będą trwały w terminie od 31.10.2012 r. do 14.11.2012 r.

§4

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§5

Konsultacje odbędą się w formie pisemnej. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej drogą pocztową, elektroniczną (na adres: magdalena.turkiewicz@dobrzyn.pl) lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą. Uczestnicy konsultacji zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swrojego imienia, nazwiska.


§6

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy burmistrza Panu Ryszardowi Bartoszewskiemu.

     §7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-12 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 808
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-12 14:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4805432
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 13:14

Stopka strony