Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała NrXXXVII/207/2014

Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie:      wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą porozumienia
na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego.

Na podstawie art. 9 ust. 1, oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)


uchwala się, co następuje:

§1.

            Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego z następującymi jednostkmi samorządu terytorialnego:

 1. Powiat Lipnowski,
 2. Gmina Miasto i Gmina Skępe,
 3. Gmina Miasto Lipno, 
 4. Gmina Lipno,
 5. Gmina Bobrowniki,
 6. Gmina Chrostkowo,
 7. Gmina Tłuchowo,
 8. Gmina Wielgie,
 9. Gmina Kikół.

§2.

            Szczegółowe warunki współdziałania jednostek samorządu terytorialnego określa porozumienie.

§3.

            Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§4.

            Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§5.

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W okresie programowania funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 środki finansowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego wydatkowane będą nie tylko na drodze konkursowej, ale również przeznaczone będą na specjalne obszary rozwoju tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bądz Obaszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Program zaklada utworzenie ZIT-u Bydgosko-Toruńskiego, ZIT-ów z miastami liderami tj. Inowrocławskiego, Włocławskiego i Grudziądzkiego oraz powiatowych Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Dobrzyń nad Wisłą wraz z pozostałymi gminami i Powiatem Lipnowskim utworzą wspólny ORSG. Zostanie on zawiązany w drodze porozumienia podpisanego przez wszystkie samorządy. Następnie zostanie opracowana strategia rozwoju uwzględniająca inwestycje kluczowe dla całego obszaru, które mogą być realizowane przez samorządy samodzielne, jak i w partnerstwie. Tak określone przedsięwzięcia będą przedmiotem negocjacji
z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a następnie zostaną wpisane do kontraktu wojewódzkiego.

            Warunkiem przystąpienia do ww. struktury jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały wyrażającej zgodę na powyższe, dlatego też wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-07-22 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 732
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-22 12:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5158473
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony