Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

UCHWAŁA NR XVII/67/2015

Rady Miejskiej  Dobrzyń  nad Wisłą

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.    Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2016 r. do 2019 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych1):

 

1)    Jan Teofil Obernikowicz

 

2.    Upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. do przesłania, łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:

1)    nazwisko rodowe;

2)    imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki;

3)    data i miejsce urodzenia;

4)    nr PESEL.

§ 2.

1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo  przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

 

1) (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509)

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 787
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-08-27 11:22

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5191276
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony