Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XVIII/68/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 28 września 2015 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 roku,

zmienionym:

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2015 roku,

-Uchwałą VI/23/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lutego 2015 roku,

-Uchwałą VII/24/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015 roku,

-Uchwałą VIII/29/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015 roku,

-Uchwałą IX/30/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.27.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2015 roku,

-Uchwałą X/43/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 maja 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.33.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 maja 2015 roku,

- Uchwałą XIV/52/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2015 roku

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 czerwca 2015 roku,

- Uchwałą XVI/60/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.40.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.42.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 lipca 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.47.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 sierpnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.48.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 sierpnia 2015 roku,

- Uchwałą XVII/63/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.52.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2015 roku,

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.55.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 września 2015 roku,

 

 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 472.372,13 zł zgodnie z załacznikiem nr 1. Ostateczna kwota dochodów wynosi 26.715.134,83 zł – z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie 26.395.319,10 zł;

 2. dochody majątkowe w kwocie 319.815,73 zł;

 3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.462.303,72.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę 106.318,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Ostateczna kwota wydatków wynosi 28.323.662,61 zł – z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości 26.936.284,61 zł w tym na:

 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.042.060,95 zł,

 2. dotacje na zadania bieżące 1.271.845,00 zł,

 3. wydatki na obsługę długu 90.000,00 zł,

 1. wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości- załącznik nr 3 1.387.378,00 zł;

 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.462.303,72 zł.

 

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.608.527,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 1.608.527,78 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.593.424,78 zł z tytułu:

1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 2.923.536,04 zł;

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 669.888,74 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.984.897,00 zł z tytułu:

1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 882.377,00 zł;

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 102.520,00 zł;

3) lokaty – 1.000.000,00 zł.

Przychody i rozchody określa załącznik nr 4.

§ 4

Zmienia się zadanie z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 


Uchwała została opublikowana w DziennikuUrzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego 

Rocznik-2015

Pozyjcja - 3008

Data ogłoszenia - 7 październik 2015

jednolity identyfikator aktu : http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2015/3008/akt.pdf

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1006
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-10 14:14

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201120
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony