Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXVII/151/06


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.)

uchwala się co następuje:


§ 1


Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 wg załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3


Traci moc uchwała nr XXI/127/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-02 12:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-02 12:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1903
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-02 12:57

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5177170
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony