Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 Uchwała Nr V/25/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 182, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104/. art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami /

 

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1

I w uchwale Nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2007 roku,

- w zarządzeniu Nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2007 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

w § 1 wyrazy “Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 17.426.193,00 zł, zastępuje się kwotą 17.456.584,00 zł

§ 3

w § 2 wyrazy “ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 21.116.193,00 zł zastępuje się kwotą 21.146.584,00 zł”

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 102.919,00 zł zastępuje się kwotą 121.459,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2007 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w kwocie 4.851.600,00 zł zastępuje się kwotą 4.855.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 4 

W § 5 wyrazy “ustala się plan przychodów rachunku dochodów własnych w łącznej kwocie 187.831,00 zł, zstępuje się kwotą 194.711,00 zł oraz wydatków w kwocie 187.831,00 zł, zastępuje się kwotą 194.711,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

  § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-29 09:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-29 09:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1745
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-29 09:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4930787
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony