Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr 18)153)01

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 14 sierpnia 2001 rokuzmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr 15)125)2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art. 58 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 1996 roku, Dz.U. nr 13, poz. 74 z późn.zm. ) oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin ( Dz.U. nr 129, poz. 600 z późn.zm.)

uchwala się co następuje :

§ 1

1. Punkt 1 § 1 otrzymuje następujące brzmienie „ zaciągnąć pożyczkę w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu w wysokości 500.000 zł ( słownie; pięćset tysięcy złotych ) na
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu n. Wisłą.
2. Punkt 2 § 1 ulega rozszerzeniu i po słowach „ mienie komunalne „ dodaje się
zapis „ przy zabezpieczeniu wekslowym in blanco i nieodwołalnym
pełnomocnictwie do dysponowania rachunkiem bankowym.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-05 10:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2018
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-05 10:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5183830
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony