Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 17/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/

z a r z ą d z a m:

§ 1

Ustalić wysokość stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego w stosunku miesięcznym odpowiednio:

1/ wykorzystywanego na prowadzenie działalności handlowej zlokalizowanego:

- w mieście Dobrzyń nad Wisłą – 2,50 zł + VAT

- na pozostałym terenie – 2,00 zł + VAT

2/ wykorzystywanego na działalność telekomunikacji zlokalizowanego:

- w mieście Dobrzyń nad Wisłą – 11,00 zł + VAT

- na pozostałym terenie – 9,00 zł + VAT

3/ wykorzystywanego na działalność poczty zlokalizowanego:

- w mieście Dobrzyń nad Wisłą – 11,00 zł + VAT

- na pozostałym terenie – 7,00 zł + VAT

4/ wykorzystywanego na działalność związaną z ochroną zdrowia zlokalizowanego:

- w mieście Dobrzyń nad Wisłą – 10,00 zł + VAT

- na pozostałym terenie – 5,00 zł + VAT

5/ wykorzystywanego na inną działalność zlokalizowanego:

- w mieście Dobrzyń n.Wisłą – 2,00 zł + VAT

- na pozostałym terenie – 1,50 zł + VAT

§ 2

1.Ustalić wysokość stawek czynszu za 1 ha gruntu w stosunku rocznym wykorzystywanego na cele rolne na terenie miasta i gminy Dobrzyń n.Wisłą -200 zł

2.Ustalić wysokość stawek czynszu za 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym wykorzystywanego na inne cele, np. działalności gospodarczej, lokalizacji budynków i obiektów budowlanych oraz urządzeń o różnej funkcji z wyłączeniem masztów telekomunikacyjnych i rekreacji:

- zlokalizowanego w granicach miasta Dobrzyń nad Wisłą – 1,00 zł + VAT

- zlokalizowanego na pozostałym terenie – 0,70 zł + VAT

3.Ustalić wysokość stawek czynszu za 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym pod lokalizację masztów telekomunikacyjnych zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Dobrzyń n.Wisłą – 1,60 zł + VAT

4.Ustalić wysokość stawek czynszu za 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym wykorzystywanego na cele rekreacji:

- zlokalizowanego w granicach miasta Dobrzyń nad Wisłą – 0,20 zł + VAT

- zlokalizowanego na pozostałym terenie – 0,15 zł + VAT

§ 3

Dotychczasowe stawki czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów na terenie miasta i gminy Dobrzyń n.Wisłą obowiązują aktualnych Najemców i Dzierżawców do końca upływu terminu związania zawartymi umowami.
Nowe stawki ustalone niniejszym Zarządzeniem obowiązują każdego nowego Najemcę i Dzierżawcę przy zawieraniu umów.

§ 4

Nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, na zasadach określonych w art. 5 z zastrzeżeniem art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dokonuje się waloryzacji stawek czynszu w oparciu o wskaźnik zmian cen konsumpcyjnych, jaki wystąpił w stosunku do ostatniej aktualizacji. Zwaloryzowane stawki czynszu są podstawą zmiany wysokości czynszu w zawartych umowach, dokonywanej w formie pisemnego zawiadomienia.

§ 5

Postanowienia § 4 niniejszego zarządzenia należy stosować odpowiednio do Najemców i Dzierżawców, z którymi zawarto umowy przed datą wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-15 14:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2032
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-15 14:41

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5222856
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony