Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr F.N.0050.66.2012

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 13 listopada 2012 roku

 

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2012 rok

 

Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami oraz § 13 pkt. 2 uchwały Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2012 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

 

§1

 

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2012 rok, przyjętym uchwalą

Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2012 roku zmienionym:

-  Zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2012 Bunnistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2012 roku,

-  Zarządzeniem Nr F.N.0050.7.2012 Bunnistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lutego 2012 roku

-  Zarządzeniem Nr F.N.0050.13.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 marca 2012 roku,

-  Uchwałą Nr XV/82/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 roku

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.16.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisląz dnia 30 marca 2012 roku,

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.21.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2012 roku,

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.23.2012 Burmistrza Miasta i Gmin)- Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 maja 2012 roku,

-  Uchwałą Nr XVI/91/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłąz dnia 25 maja 2012 roku


- Zarządzeniem nr F.N.0050.27.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia

29  maja 2012 roku,

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.28.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 czerwca 2012 roku,

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.31.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 czerwca 2012 roku,

-  Uchwałą Nr XVII/98/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 czerwca 2012 roku

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.32.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2012 roku,

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.40.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2012 roku,

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.45.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia

30  lipca 2012 roku,

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.51.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 sierpnia 2012 roku,

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.53.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia

31  sierpnia 2012 roku,

-  Uchwałą Nr XV1II/101/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2012 roku,

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.54.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2012 roku,

-  Uchwałą Nr XIX/101/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłąz dnia 09 października 2012 roku,

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.60.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłąz dnia 18 października 2012 roku,

 

-  Uchwałą Nr XX/105/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku,

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.61.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłąz dnia 30 października 2012 roku,

dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz dokonać przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.


§2

 

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę

27.390.457,00 zł

-   dochody bieżące w kwocie 26.289.622,00 zl

-   dochody majątkowe w kwocie 1.100.835,00 zl.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a)  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.704.915,00 zl.

 

§3

 

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 26.264.472,00 zł

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)    wydatki bieżące w wysokości 25.833.502,00 zł, w tym na:

a)                 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(razem POK.L)       12.782.977,00 zl.

b)                Dotacje                                                                         659.532,00 zł,

c)        wydatki na obsługę długu                                                 438.764,00 zł,

2)    wydatki majątkowe w 2012 r. w wysokości                         430.970,00 zł,

a)   wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 3.704.915,00 zł.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Uzasadnienie

 

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Zmniejszenie - 600,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansowana podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Przeniesienie 5.103,00 zł z zasiłków celowych i pomocy w naturze na dożywianie (wkład własny gminy).

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-21 10:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 796
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-21 12:13

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4805338
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 13:14

Stopka strony