Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 18 lutego 2011 r. o godz. 14 w sołectwie Mokowo,

 

Na ogólną ilość 194  uprawnionych do głosowania, obecnych było 34 mieszkańców sołectwa co stanowi 17 %                                                                          

(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Mokowo, Pani Bożena Szreder , który stwierdził prawomocność zebrania w 2 terminie   ze względu na brak  w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

W zebraniu uczestniczyli:

  1. Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła
  2. Renata Kwiatkowska – Inspektor do spraw obsługi Rady
  3. Bożena Szreder – Sołtys wsi Mokowo kadencja 2007-2011

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania została wybrana Pani Bożena Szreder

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożyła Pani

Bożena Szreder sołtys wsi Mokowo

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pani Renata Kwiatkowska

Poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

1.      Augustowski Czesław

2.      Kalinowski Ireneusz

3.      Kranc Bożena

Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

  1. Sulkowski Krzysztof
  2. Szreder Bożena

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Argalski Sylwester

2.      Błażejewska Sława

3.      Barski Marek

4.      Pączek Dariusz

 

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Sulkowski Krzysztof - 22 głosów,

2.      Szreder Bożena - 12 głosów,

Sołtysem wybranoPana  Sulkowskiego Krzysztofa

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                           

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Argalski Sylwester 12 - głosów,

2.      Błażejewska Sława 17- głosów,

3.      Barski Marek 17 -  głosów,

4.      Pączek Dariusz 16 - głosów

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1.      Błażejewska Sława

2.      Barski Marek

3.      Pączek Dariusz

 

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została Pani Kranc Bogumiła

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Sulkowski Krzysztof

Ad. 6

1.      Utwardzenie asfaltowe Kochoń – Wierznica

2.      Utwardzenie kamienno/szlakowe kierunek Płomiany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 12:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 986
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157859
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony