Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


Uchwała Nr XII/65/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie : określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.)

uchwała się, co następuje:
§ 1.
Określa się zasady usytuowania na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą miejsc sprzedaży napojów alkoholowych jak w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2.
Ustala się liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4, 5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży tych napojów jak w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4.
Traci moc uchwała nr IV / 26 / 03 z dnia 26 marca 2003 r.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/65/04
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 31 marca 2004 r.

Zasady usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

1. Za warunek wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjmuje się zasadę, że w najbliższej okolicy punktu sprzedaży tych napojów nie powinny znajdować się obiekty szkolne, obiekty kultu religijnego ( kościoły ), obiekty opieki zdrowotnej (szpitale, ośrodki zdrowia) i obiekty sportowe ( boiska, stadiony, hale sportowe, kryte baseny ) oraz plaże i kąpieliska.
a) Za najbliższą okolicę punktu sprzedaży napojów alkoholowych uważa się obszar do 100 mb. od punktu sprzedaży do wejścia na teren obiektu wymienionego w punkcie 1. mierzony po najkrótszej drodze dojścia do punktu sprzedaży.
b) Za wejście na teren obiektu uważa się wejście do wnętrza obiektu w wypadku obiektów zamkniętych takich jak szkoły, kościoły, szpitale, ośrodki zdrowia, hale sportowe i kryte baseny, a w wypadku obiektów odkrytych takich jak stadiony, boiska sportowe, plaże i kąpieliska za wejście na teren uważa się faktyczną granicę obiekt stanowiącą.
c) W wypadku gdy obiekt jest trwale ogrodzony, za wejście na teren obiektu uważa się wejście przez to ogrodzenie stanowiące furtkę lub bramę.
2. Burmistrz Miasta i Gminy w uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii GKRPAL, może zezwolić na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie usytuowanym bliżej obiektu po przedłożeniu przez podmiot gospodarczy zgody administratora obiektu.


Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/65/04
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 31 marca 2004 r.Ustala się liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 37 (trzydzieści siedem ) i do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) w ilości 8 (osiem).


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 12:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2157
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 12:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5208698
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony