Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 5/04 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2004 r.

W sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz . 148/ , art. 30 ust 1 , art. 42 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz.1591 z poz. zm. / oraz art. 4 ust. 1 i art 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych / Dz. U. Nr 62 poz. 718 ze zm./

Zarządzam co następuje:

& 1

Realizując uchwałę Nr III/16/02 Rady Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy za 2003 rok wraz z późniejszymi zmianami, przekłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2003 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1.Dochody budżetowe plan 12.142.406 zł wykonanie 12.154.547 zł

2.Wydatki budżetowe plan 13.149.078 zł wykonanie 12.471.653 zł
w tym : wydatki majątkowe plan 1.085.874 zł wykonanie 920.297 zł

3.Deficyt budżetu plan 1.006.672 zł wykonanie 317.106 zł

4.Nadwyżka budżetu plan 199.172 zł wykonanie 199.172 zł

II Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

1.Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

Dotacje plan 1.114.386 zł wykonanie 1.111.038 zł

Wydatki plan 1.114.386 zł wykonanie 1.102.372 zł

2.Realizacja programu rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

Dochody plan 80.000 zł wykonanie 77.889 zł

Wydatki plan 104.000 zł wykonanie 68.255 zł

3.Gminny fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody 14.301 zł

Wydatki 2.119 zł

& 2

1.Poinformować Mieszkańców o wykonaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń urzędu miasta i gminy.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

3.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

& 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-05 11:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1836
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-05 11:04

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4253233
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 14:05

Stopka strony