Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K ÓŁ Nr 14)01


obrad Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Usług Handlu i Drobnej Wytwórczości, z dnia 28 maja 2001 roku.

Obradom przewodniczył Mierzejewski Mirosław - Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 8 członków Komisji.
( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu )
Ponadto w obradach uczestniczyli : Grzegorz Mazurek – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół oraz Inspektorzy z Urzędu Miasta i Gminy, którzy składali informacje, zgodnie z zaplanowana tematyką.
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty bez uwag.
Przewodniczący komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad :

1. Informacja w zakresie remontów i inwestycji planowanych na
rok 2001 ze szczególnym uwzględnieniem budowy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz ocena stanu przygotowania.

2. Sprawy bieżące i wypracowanie wniosków.


do punktu 1

Informacje dotyczące remontów i inwestycji w roku 2001 kolejno złożyli :
- Grzegorz Mazurek – Dyrektor „ZOS” w obiektach oświatowych,
- Nowakowski Jacek - Inspektor d)s gospodarki mieszkaniowej, w zakresie bloków komunalnych,
- Stępczyński Andrzej – Inspektor d)s komunalnych, na drogach ulicach oraz w zakresie realizacji II etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu n. Wisłą,
- Statkiewicz Jerzy – Inspektor d)s rolnictwa i gospodarki gruntami w zakresie urządzeń wodociągowych i telefonizacji.

( informacje w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od
od nr 2 do nr 5 )
Komisja po wysłuchaniu przedstawionych informacji pozytywnie oceniła stan przygotowania do realizacji planowanych inwestycji oraz remontów, niektóre z nich są już w trakcie realizacji.

- 2 -

Dyrektor „ZOS” poinformował, że w związku z programem „pracownia internetowa w każdej szkole „ do końca lipca musi być przygotowana
sala w publicznym gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą, tak aby pod koniec sierpnia zainstalować komputery. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że
obowiązkiem organu prowadzącego jest przygotowanie i zabezpieczenie lokum
i na ten cel są zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy na rok bieżący. Dyrektor poinformował również, że została usunięta w ramach rękojmi usterka na dachu budynku szkoły w Dobrzyniu n. Wisłą.
Inspektor d)s gospodarki komunalnej poinformował, że na ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji wpłynęło siedem ofert, przetarg wygrała firma „SANMEL”
z Brodnicy za kwotę 1.029.204 zł., została już podpisana umowa i prace będą rozpoczęte w czerwcu, a zakończone w listopadzie b.r.
Zakończono już inwestycję budowy drogi w Kisielewie, a odbiór nastąpił w dniu 25 maja 2001 roku. Dalej poinformował, że na drobne remonty dróg t.z.w.
cząstkowe, Urząd Miasta i Gminy wystąpił do kilkunastu firm z zapytaniem o cenę, dwie oferty już wpłynęły, oczywiście wybierze się firmę najtańszą.
Inspektor d)s gospodarki mieszkaniowej poinformował komisję, że dokumentacja kosztorysowa na malowanie bloków komunalnych w Dobrzyniu
nad .Wisłą opiewa na kwotę 42.000 zł, a w budżecie gminy na ten cel zaplanowane jest 25.000 zł, stąd trzeba będzie poszukać alternatywnych rozwiązań, aby planowane przedsięwzięcie sfinalizować, również na przebudowę kominów jest zbyt mała kwota, stąd planuje się wejście w kontakt z firmą, która będzie prowadziła remonty budynku szkoły, być może uda się wynegocjować korzystne dla nas warunki.
Inspektor d)s rolnictwa i gospodarki gruntami dodatkowo wyjaśnił, że wykonany już został remont kapitalny SUW w Chalinie i Grochowalsku i na tych stacjach nie będzie problemu z zabezpieczeniem w wodę na cele komunalne i gospodarcze.
Jeżeli chodzi o wodociągi miejskie to inwestycja będzie prowadzona w trzech etapach ze względu na bardzo wysokie koszty.
W pierwszym etapie konieczność wymiany rurociągów tłocznych – koszt
w granicach 250.000 zł, w drugim etapie modernizacja ujęcia – koszt w granicach 300.000 zł, w trzecim etapie odwiert studni głębinowej – koszt
w granicach 200.000 zł
W zakresie telefonizacji poinformował, że Telekomunikacja Polska S.A. opracowuje dokumentację na kompleksową telefonizację gminy, generalnie ujmując, kto tylko zechce mieć telefon, może go mieć przy kosztach podłączenia w granicach 360 zł.


- 3 -

do punktu 2


Radny Marek Kembłowski – członek Komisji złożył wniosek o przycięcie bocznych gałęzi z drzew rosnących przy drodze na wysokości posesji Wyżykowskich do posesji Nagórskiego. Czynność ta jest konieczna, ponieważ w obecnym stanie rzeczy brak jest możliwości przejazdu tą droga sprzętem mechanicznym, tym bardziej, że zbliża się okres żniw.
Ponadto złożył wniosek o dokonanie renowacji herbu Dobrzynia i sukcesywne kupowanie koszy na śmieci .

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Mierzejewski Mirosław
.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1635
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:26

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160974
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony