Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 12/04
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 14 kwietnia 2004 roku


Obradom przewodniczył Ludomir Bylicki – Przewodniczący Komisji.
W spotkaniu uczestniczyło 7 członków komisji.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).
Poza tym w spotkaniu uczestniczył – inż. Tadeusz Onyśków z ODR Zarzeczewo.
Przewodniczący komisji powitał obecnych uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Tematem spotkania były dopłaty bezpośrednie do hektara użytków rolnych
w związku z wejściem do Unii Europejskiej.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie informacji dotyczących dopłat bezpośrednich Pana Tadeusza Onyśków.
Osoba uprawnioną do uzyskania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych jest producent rolny będący posiadaczem gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym prowadzona jest jedna uprawa o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.
Termin złożenia wniosku o przyznanie płatności jest od 15 kwietnia do 15 czerwca br.
Wnioski należy składać w ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy. Wniosek można składać osobiście lub wysłać pocztą. W przypadku doręczenia wniosku pocztą za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę stempla pocztowego.
Gospodarstwo rolne – są to wszystkie nieruchomości rolne będące w posiadaniu tego samego podmiotu;
producent rolny – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub posiadaczem zwierzęcia;
działka rolna – jest to zwarty obszar gruntu rolnego, na którym prowadzona jest jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;
płatności – jest to pomoc finansowa udzielana producentom rolnym, przetwórcom i organizacjom producentów, finansowana lub współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Do wypełniania wniosku przydatne są dokumenty odzwierciedlające stan prawny posiadania gruntów rolnych czyli podstawowe informacje z zakresu danych ewidencji gruntów i budynków, tzn. położenie ( województwo, powiat, gmina ), numer działki ewidencyjnej, powierzchnia całkowita działki ewidencyjnej. Dokumentem takim może być wypis z ewidencji gruntów
i budynków wydawany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Dokument ten powinien być zgodny ze stanem faktycznym.
Przewodniczący Komisji podziękował za szczegółowe informacje dotyczące dopłat bezpośrednich. Powiedział, że informacje, które komisja usłyszała będą pomocne w relacji z rolnikami zainteresowanymi tym tematem.
Na tym protokół zakończono:

Protokółowała: Przewodniczący Komisji

Ludomir Bylicki


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1527
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:36

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168537
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony