Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Nr OR-S.0050.51.2013   

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia cennika usług Dobrzyńskiego Centrum sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadzam cennik usług Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Upoważniam Dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą do:

  1. Udostępniania bezpłatnie obiektów sportowych administrowanych przez DCSiT na lekcje wychowania fizycznego i zajęcia sportowe dla szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą oraz bezpłatne świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzonych przez DCSiT.
  2. Udostępniania administrowanych przez DCSiT obiektów i urządzeń oraz świadczenia usług bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach w celach promocyjnych oraz w ramach realizacji kalendarza imprez;
  3. Udostępniania obiektów sportowo – rekreacyjnych i świadczenia usług bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach świadczeniobiorcom na ich pisemny wniosek w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy przemawiają za tym: rodzaj świadczeń, z których świadczeniobiorcy chcą korzystać oraz ich sytuacja finansowa, np. warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci, domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne, na pisemny wniosek jednostki bądź podmiotu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

Załącznik

Cennik usług Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą

 

HALA SPORTOWA, BOISKA, STADION

Lp.

Tytuł opłaty

Cena z VAT zł/godz

1

Wynajem całej hali

38

2

Wynajem całej hali – 1.5 godziny

50

3

Wynajęcie 1/3 hali

18

4

Wynajęcie 1/3 hali – 1,5 godziny

22

5

Wynajem hali na organizację obozów sportowych (dla korzystających z hotelu)

Do negocjacji

6

Wynajęcie hali na imprezy komercyjne (koncerty, festyny, pikniki, zawody sportowe, turnieje)

Do negocjacji

7

Wynajęcie boiska wielofunkcyjnego – kosz, piłka nożna, piłka ręczna – grupy dorosłych

25

8

Wynajęcie boiska do piłki siatkowej – grupy dorosłych

15

9

Wynajęcie stadionu na zajęcia treningowe (obozy sportowe) – młodzież do lat 16 – cała płyta

80

10

Wynajęcie stadionu na zajęcia treningowe (obozy sportowe) – młodzież do lat 16 – ½ płyty

50

11

Wynajęcie stadionu na zajęcia treningowe (obozy sportowe) – grupy seniorskie powyżej 16 lat – cała płyta

120

12

Wynajęcie stadionu na zajęcia treningowe (obozy sportowe) – grupy seniorskie powyżej 16 lat – ½ płyty

60

13

Wynajęcie stadionu na rozegranie meczu wraz z 2 szatniami

250

14

Wynajęcie stadionu na cele komercyjne lub sportowe

Do negocjacji

15

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych  gimnazjów organizowane przez przedszkola i szkoły oraz DCSiT z terenu gminy Dobrzyń nad Wisłą

Nieodpłatnie

16

Wynajem hali na cele sportowe dla osób niepełnosprawnych

Nieodpłatnie

Kluby sportowe, sekcje i związki sportowe z terenu Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą posiadające wpis do rejestru stowarzyszeń – zniżka w wysokości 60% stawki podstawowej.

 

SIŁOWNIA

Karnet miesięczny – indywidualny

Wejście

Karnet 1 x tygodniowo (1 godz.)

30,00

Karnet 2 x tygodniowo (1 godz.)

50,00

Karnet 3 x tygodniowo (1 godz.)

70,00

Karnet 4 x tygodniowo (1 godz.)

80,00

Bilet – wejście jednorazowe (1 godz.)

10,00

 

SAUNA

Rodzaj zajęć

Cena(zł)

Uwagi

Sauna – jednorazowe wejście 1 osoba

10

30 minut

Sauna – jednorazowe wejście 1 osoba

18

60 minut

Sauna – jednorazowe wejście 2 osoby

20

30 minut

Sauna – jednorazowe wejście 2 osoby

25

60 minut

Sauna – jednorazowe wejście 3 osoby

25

30 minut

Sauna – jednorazowe wejście 3 osoby

30

60 minut

Sauna – jednorazowe wejście 4 osoby

35

30 minut

Sauna – jednorazowe wejście 4 osoby

40

60 minut

Sauna – jednorazowe wejście 5 osoby

40

30 minut

Sauna – jednorazowe wejście 5 osoby

50

60 minut

Wejście do sauny od poniedziałku do piątku

Wejście do sauny w godzinach 8.00 – 15.00 – zniżka 20%

 

AEROBIK

Rodzaj zajęć

Cena (zł)

Uwagi

Aerobik – karnet miesięczny na 4 wejścia

24,00

55 minut

Aerobik – karnet miesięczny na 8 wejść

48,00

55 minut

Aerobik – jednorazowe wejście

6,00

55 minut

 

NORDIC WALKING 25 zł za m-c

 

HOTEL

Nocleg – 55,00 zł/łóżko/doba

Nocleg dla 10-20 osób – 44,00 zł/łóżko/doba

Nocleg dla 21-36 osób 38,00 zł/łóżko/doba

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-11 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 407
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-11 14:31

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3103673
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-14 15:06

Stopka strony