Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 Wpis  do  ewidencji  działalności  gospodarczej

 

 

Podstawa  prawna

art.7b,c,d, ustawy z dnia 19 listopada 1999r.- Prawo działalności gospodarczej

( Dz.U. Nr  101,  poz. 1178  z  późn. zmianami)

 

Wymagane  dokumenty

 

1.Wniosek  EDG-1   (załącznik nr  1 do  pobrania  )   –   wniosek obowiązujący   na    terenie   całego  kraju

Wniosek  jest  także  dostępny  na  miejscu.

2. Do wglądu  dowód  osobisty  osoby  ubiegającej  się  o  wpis  do  ewidencji

    działalności  gospodarczej.

3. Pełnomocnictwo  –  w  przypadku  działania w  imieniu  przedsiębiorcy

-         W  celu  dokonania  wpisu ,  zmiany ,  zawieszenie,   wznowienia      wykonywania działalności gospodarczej  należy  zgłosić  się   (osobiście    lub   przez  pełnomocnika)

-         z  dowodem  osobistym  i  wypełnionym    wnioskiem  EDG-1  do  Referatu rejestracji działalności gospodarczej.

-  Formalności  dokonywane  przez  pełnomocnika  strony  ( wymagane  jest

    pełnomocnictwo  i  przedłożenie  dowodu  osobistego  pełnomocnika

    wraz  z  danymi ewidencyjnymi  i  nr  dowodu  osobistego  strony) 

-  W  celu  wyrejestrowania  ( wykreślenia wpisu z  rejestru  działalności          

    gospodarczej)   należy  się   zgłosić  osobiście    z :  

      . dowodem osobistym,

      .  oryginalnym zaświadczeniem o wpisie do rejestru dziaółalności

                gospodarczej

 

 

Wzór  pisma  o  wydanie  zaświadczenia  potwierdzającego  wpis  do  rejestru

działalności  gospodarczej 

Załącznik  nr  2 do  pobrania

 

 

 

 

 

 

                                         -            2           -

 

Wzór  pisma  o  wydanie  duplikatu  zaświadczenia  rejestracji  działalności

gospodarczej

załącznik  nr  3  do pobrania

 

 

Opłaty

Opłata skarbowa: za  pełnomocnictwo do  złożenia  wniosku  i  odbioru  17,00zł

(zwolnione   z   opłaty   jest   tylko   pełnomocnictwo  udzielone  małżonkowi,   wstępnemi,   zstępnemu   lub   rodzeństwu)   płatna   na   konto :

 

Urząd   Miasta   i   Gminy   Dobrzyń n.Wisłą

nr   97  9550  0003  2006  0040  0477  0003

 

Złożenie  wniosku    o    wpis,   zmiany,   zawieszenie,   wznowienie    i  wykreślenie   działalności   gospodarczej   jest   bezpłatne

 

 

-    Opłata  skarbowa  od  wydania  zaświadczenia  potwierdzającego  wpis  do

      ewidencji  działalności   gospodarczej   wynosi   17,00zł

-    Od   wydania  duplikatu   zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji  działalności

     gospodarczej    5,00zł   ( od strony )

 

Opłatę  skarbową  należą  gminie  Dobrzyń n.Wisłą  można  uiścić:

 

-    bezgotówkowo na rachunek bankowy nr :

KDBS O/ Dobrzyń n.Wisłą    nr  97 9550  0003  2006  0040  0477  0003

-   w   kasie  Urzędu  Miasta  i Gminy w  Dobrzyniu n.Wisłą

 

Termin  załatwienia  sprawy

Czas  realizacji  sprawy określają  przepisy  ustawy  -   Prawo działalności

gospodarczej ,   które  dla  tych  spraw  przewidują    termin  do  14 dni

 

Jednostka  odpowiedzialna

Referat  Działalności   Gospodarczej   w  Urzędzie  Miasta   i   Gminy

Dobrzyń n.Wisłą   ul.Szkolna 1

przyjmowanie  wniosków  - pokój   nr  8    tel.  054/2530559

 

Informacja  o  przedsiębiorcach   -   j.w.

 

 

 

 

                                        -             3            -                                 

 

Tryb  odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania  wpisu  do  ewidencji  wydana  zostaje  decyzja

administracyjna, od  której  stronie  przysługuje   prawo wniesienia  odwołania  do

Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  we  Włocławku  za   pośrednictwem

Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Dobrzyń n.Wisłą   w  terminie  14 dni  od  dnia   jej

doręczenie  stronie.

 

 

Godziny    przyjęć   interesantów    –    zgodnie  z   godzinami    pracy

                                                                  Urzędu    Miasta   i   Gminy

  

 

   Urząd Skarbowy w Lipnie ul.Staszica 4

   Urząd Statystyczny we Włocławku ul.Piekarska 16                         

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Dawid Gruszczyński
    data publikacji: 2011-03-11 10:10
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-03-29 08:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1430
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-29 08:22

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5219783
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony