Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 21 lutego 2011 r. o godz. 18 w sołectwie Bachorzewo

 

Na ogólną ilość 216 uprawnionych do głosowania, obecnych było 63 mieszkańców sołectwa co stanowi 29 %       (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Bachorzewo Pani Woźniak Anna w imieniu której sprawozdanie przedstawił Pan Woźniak Wojciech,  prawomocność zebrania została stwierdzona                         w 1 terminie   ze względu na brak  w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie.

W zebraniu uczestniczyli:  i

 1. Bartoszewski Ryszard – v-ce Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła
 2. Nowakowski Jacek -  pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 3. Woźniak Anna -  sołtys wsi Bachorzewo

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania został wybrany

Pan Woźniak Wojciech

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył Pan

Wojciech Wożniak w imieniu Woźniak Anny.

 

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pan Nowakowski Jacek Poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

1.      Kowalska Wioletta – przewodnicząca

2.      Kubacka Ewa - członek

3.      Furmańska Aldona - członek

Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

 1. Balcerowska Joanna
 2. Balcerowski Piotr
 3. Woźniak Wojciech
 4. Zielińska Dorota

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

 1. Kowalski Cezary
 2. Obrębska Anna
 3. Zabłotowicz Tomasz

 

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Balcerowska Joanna - 16  głosów,

2.      Balcerowski Piotr - 13 głosów,

3.      Woźniak Wojciech – 28 głosów,

4.      Zielińska Dorota – 6 głosów

Sołtysem wybranoPana Woźniaka Wojciecha

 

 

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Kowalski Cezary - 48 głosów,

2.      Obrębska Anna  - 27 głosów,

3.      Zabłotowicz Tomasz – 42 głosów,

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1.      Kowalski Cezary

2.      Zabłotowicz Tomasz

3.      Obrębska Anna

 

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została

Pani  Furmańska Aldona

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Zieliński Marian

Ad. 6

1.      Poprawa stanu technicznego dróg na terenie wsi,

2.      Przystanek autobusowy – budowa,

3.      Wniosek o stworzenie warunków, by gmina kierowała pracowników np: publicznych w celu pomocy przy rozsypywaniu szlaki na drogach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

 • opublikował: Karolina Ziębakowska
  data publikacji: 2011-03-28 11:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1171
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218451
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony