Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVI/116/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 czerwca 2008 roku

 

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 182, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104/. art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska  /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami /

 

 

Rada Miejska

uchwala, co następuje: 

§ 1

I w uchwale Nr XII/80/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 05 lutego 2008 roku,

- w uchwale Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2008 roku,

- w zarządzeniu Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2008 roku

- w uchwale Nr XIV/91/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia 2008 roku

- w zarządzeniu Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 maja 2008 roku

- w uchwale Nr XV/111/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 maja 2008 roku

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 2

 

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 20.428.044,00 zł, zastępuje się kwotą 21.676.179,00 zł

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.305.022,00 zł, zastępuje się kwotą 6.496.157,00 zł.

 

§ 3

 

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 24.347.096,00 zł zastępuje się kwotą 23.813.131,00 zł”

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.305.022,00 zł, zastępuje się kwotą 6.496.157,00 zł

 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2008 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych  w kwocie 5.216.472,00 zł zastępuje się kwotą 4.606.670,00,00 zł zgodnie
z załącznikiem nr 3.

 

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 4

 

1. Deficyt budżetu w kwocie 1.426.699,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów .

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 935.273,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW .

3. Przychody – 2.361.972,00 zł i rozchody – 225.020,00 zł budżetu określa załącznik Nr 4.

 

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  w kwocie 3.409.052,00 zł, zastępuje
się kwotą 1.626.699,00 zł

z tego na:

1)      finansowanie planowanego deficytu budżetu             3.209.052,00 zł, zastępuje się kwotą 1.426.699,00 zł

2)      finansowanie przejściowego deficytu – 200.000,00 zł

 

§ 6

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 5  i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-27 10:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-08-27 11:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1434
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-27 11:50

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162910
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony