Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXV/143/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 14 grudnia 2005 roku

w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2006


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami ) oraz art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: 2002 rok Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami )oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M. P. Nr 68, poz. 956 )

uchwala się, co następuje :

§ 1


Ustala się wysokość stawki rocznej podatku od posiadania psów w kwocie 26,00 zł od każdego psa.

§ 2


Podatek płatny jest bez wezwania, jednorazowo w kasie Urzędu Miasta i Gminy
w Dobrzyniu nad Wisłą do dnia 31 marca 2006 roku lub w ciągu dwóch tygodni
od powstania obowiązku podatkowego.

§ 3


Zwalnia się z podatku od posiadania psów – jednego psa utrzymywanego przez
właściciela gospodarstwa domowego w celu pilnowania nieruchomości.

§ 4


Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5


Traci moc uchwała Nr XVII/90/04 z dnia 03 grudnia 2004 roku

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku i podlega publikacji
W Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: root
    data publikacji: 2006-02-27 09:53
  • zmodyfikował: root
    ostatnia modyfikacja: 2006-02-27 10:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1982
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-02-27 10:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170464
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony