Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 41/04
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
z dnia 30 listopada 2004 roku


Obradom przewodniczył Marek Skonieczny – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik
nr 1 )
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad.
Ponadto w obradach uczestniczyli: Celina Witkowska – Skarbnik, Sekretarz UMiG Grażyna Habasińska, Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender, Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski.
Przewodniczący komisji poprosił Pania Skarbnik o przedstawienie informacji
na temat projektu budżetu na 2005 rok.
Pani Celina Witkowska – Skarbnik omówiła stawki podatkowe na rok 2005.
Jedyna stawką jaką zmieniliśmy był podatek rolny, wzorem lat ubiegłych przyjęta do projektu budżetu została stawka najwyższa tak jak to wykazał GUS czyli 37,67 zł, a było 33,45 zł. inne stawki pozostały bez zmian dlatego.
Skarbnik Celina Witkowska poinformowała wszystkich zebranych o stawkach
z ubiegłego roku, celem przypomnienia zebranym i umożliwienia porównania do stawek obecnych.
- Powierzchnia budynków mieszkalnych w Dz. U. - 0,52 zł, przyjęliśmy 0,30 zł,
- Powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie dz. gospodarczej –
Dz. U. – 17,42, przyjęliśmy 13,00 zł,
- Powierzchnia budynków pozostałych Dz.U. – 5,82 zł, przyjęliśmy 3,00 zł,
- Grunty zajęte na działalność gospodarczą Dz.U. – 0,63 zł, przyjęliśmy 0,40 zł,
- Grunty pozostałe Dz.U. – 0,31 zł, przyjęliśmy 0,10 zł
- Powierzchnia gospodarstw rolnych / w ha przel. / Dz.U. - 34,57 zł, przyjęliśmy 33,45 zł
- Powierzchnia działek opodatkowana podatkiem rolnym Dz.U. - 34,57 zł, przyjęliśmy 33,45 zł,
- Powierzchnia lasów Dz.U. – 107,70 zł, przyjęliśmy 107,70 zł.
Następnie Przewodniczący Marek Skonieczny przedstawił propozycje wypracowanych przez komisje wniosków dotyczących projektu budżetu na 2005 rok.

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

1. Podatek od powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawka – 17,42 zł.
2. Podatek dotyczący gruntów zajętych na działalność gospodarczą stawka - 0,63 zł
3. Podatek rolny stawka 34,00 zł
4. Wstrzymać inwestycję zaplanowaną w Chalinie na kwotę 34.000 zł.
5. Zabrać z kwoty 6.000 zł / pozostałe świetlice /, 2.000 zł i dołożyć do świetlicy w Zbyszewie.Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego


1. Pozostawić wszystkie stawki podatkowe na poziomie ubiegłego roku.
2. Zabrać z kwoty 6.000 zł / pozostałe świetlice /, 2.000 zł i dołożyć
do świetlicy w Zbyszewie.
3. Z kwoty 34.000 zł / inwestycje OSP Chalin i Grochowalsk / zabrać po 15.000 zł / z tytułu obniżenia podatku rolnego /.


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

1. Podatek rolny pozostawić wysokości 37,67 zł.
2. Środki pozyskane z podatku od posiadania psów przekazywać na schronisko we Włocławku.
3. Wniosek Komisji w sprawie udziału miasta i gminy w konkursie na pozyskanie środków finansowych na zbudowanie strategii regionalnej p.n. „Pojezierze Dobrzyńskie – aktywizacja terenów wiejskich- region południowy” w kwocie 50.000 zł, w budżecie na 2004 i 2005 rok pod warunkiem zwrotu tych pieniędzy.
4. zabezpieczyć środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników urzędu w wysokości 3%.

Czesław Bender – ja jestem cały czas za tym aby stawka podatku rolnego wynosiła 37,67 zł. co raz mniej będziemy mieć pieniędzy i to nas boli. Budżetu nie robiłem pod swoją osobę i nikogo nie faworyzowałem. Potrzeb jest wiele, ale niestety nie da się wszystkiego zrobić. W przypadku obniżenia podatku rolnego robimy sobie sami krzywdę. Będę chciał każdemu rolnikowi udowodnić, że nie ma racji mówiąc, że podatek rolny jest za wysoki.
Ryszard Dobieszewski – nie jestem za podwyższaniem podatku od działalności gospodarczej. Uważam również, że podatek rolny powinien zostać tak jak jest proponowany w budżecie.
Komisja zgodziła się aby podatki od działalności gospodarczej oraz podatek rolny pozostawić bez zmian, czyli tak jak proponowany jest w projekcie budżetu na 2005 rok.
Następnie Pan Ryszard Bartoszewski omówił temat dotyczący pozyskania środków finansowych na zbudowanie strategii regionalnej p.n. „Pojezierze Dobrzyńskie – aktywizacja terenów wiejskich region południowy”.

Ostateczne wnioski komisji:
1. Podatek rolny pozostawić stawkę w wysokości 37,67 zł / 4 osoby za,
3 wstrzymały się od głosu /
2. Kwotę 34.000 zł na inwestycje OSP Chalin i Grochowalsk pozostawić bez zmian.
3. Zabezpieczyć środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników
w wysokości 3%.
4. Wniosek Komisji w sprawie udziału miasta i gminy w konkursie na pozyskanie środków finansowych na zbudowanie strategii regionalnej
p.n. „Pojezierze Dobrzyńskie – aktywizacja terenów wiejskich- region południowy” w kwocie 50.000 zł, w budżecie na 2004 i 2005 rok pod warunkiem zwrotu tych pieniędzy.

Pytań więcej nie było. Przewodniczący podziękował zebranym za uczestnictwo w posiedzeniu.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała Przewodniczący Komisji

Marek Skonieczny

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 10:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1927
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-21 10:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5190490
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony