Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 22)02

obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
z dnia 29 maja 2002 roku.

Obecni na obradach 8 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Ponadto w obradach uczestniczył Grzegorz Mazurek – dyrektor „ZOS”. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie oznajmił, że obrady będą miały charakter wyjazdowy, bowiem celem jest zaznajomienie się w poszczególnych placówkach oświatowych z efektami prac modernizacyjnych i remontowych prowadzonych w roku 2001 oraz zapoznanie się z pilnymi potrzebami w tym zakresie w roku bieżącym.


Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu n. Wisłą - dokończona inwestycja w zakresie docieplenia budynku oraz wymiany okien. Wewnątrz budynku na I piętrze została urządzona łazienka łącznie z położeniem glazury, założono cztery podłogi szwedzkie w izbach lekcyjnych, odświeżono pomieszczenia (izby lekcyjne i hole ) przeprowadzono konserwację parkietu na sali gimnastycznej.
W roku bieżącym nastąpi realizacja wymiany ogrodzenia z elementów stalowych budynku szkoły od strony ulicy, wymiana podłóg w dwóch izbach lekcyjnych. Dyrektor szkoły podkreślił, że pomimo zaangażowania od kilku lat dużych środków finansowych z budżetu gminy, nadal potrzeby są ogromne, tym bardziej, że budynek szkoły został wybudowany w 1965 roku i praktycznie generalne remonty są nieuniknione. Bardzo pilnymi potrzebami do realizacji pozostaje : wymiana reszty okien, budowa i odwodnienie placu apelowego oraz wymiana instalacji elektrycznej, ponieważ jej niedoskonałość czyni zakłócenia głównie w pracowni komputerowej.

Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą - wykonano szereg prac wewnątrz budynku; założono trzy podłogi szwedzkie w izbach lekcyjnych, wykonane zostały szafki na obuwie ( jedna szafka dla 4 uczniów ) urządzony został gabinet dla dyrektora szkoły. Zakupione zostały materiały na urządzenie łazienek i w zasadzie powinny być już zrobione tylko fachowiec zwleka z realizacją, aktualnie trwają prace z udrażnianiem przewodów kanalizacyjnych.- 2 -

Szkoła Podstawowa w Płomianach - w roku 2001 wykonano miejscowo naprawę tynków oraz grzymsów i.t.p. drobne remonty. W roku bieżącym są zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy na budowę sanitariatów, w chwili obecnej opracowana jest dokumentacja, która czeka na uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków, dokończona będzie również zewnętrzna elewacja budynku szkoły na którą zabezpieczony jest niezbędny materiał.
Szkoła Podstawowa w Dyblinie - w roku 2001 ważną sprawą była wymiana pieca centralnego ogrzewania, ponadto śladem lat ubiegłych prowadzone są na bieżąco drobne niezbędne remonty. Dyrektor szkoły mocno podkreśliła, że budynek wymaga wiele nakładów finansowych, sprawą najpilniejszą jest remont dachu, ponieważ w czasie opadów zalewa nie tylko izby lekcyjne, ale również mieszkania lokatorów zamieszkujących w tym budynku. Wymiana dachu konieczna jest także na sali gimnastycznej - dokumentacja opracowana jest w listopadzie ubiegłego roku. Obok wymienionej inwestycji bardzo pilna jest generalna wymiana instalacji elektrycznej, ponieważ bez przerwy występują awarie i budynek pozbawiony jest oświetlenia, a dzieje się to wskutek systematycznego utleniania się przewodów aluminiowych i coraz większego obciążenia przez różny sprzęt techniczny. Ponadto dyrektor szkoły zgłosiła konieczność dokonania przeglądu technicznego budynku przez fachowca, ponieważ budynek sukcesywnie „ siada „ występują bardzo duże pęknięcia ścian. Jeżeli uda się sfinalizować te poważne inwestycje natychmiast trzeba przystąpić do pomalowania sali gimnastycznej oraz izb lekcyjnych nr 5, 5a, 4, 3, i 8 oraz bibliotekę i korytarze. Z innych potrzeb dyrektor wymieniła instalację grzewczą w sali gimnastycznej, naprawę chodnika i opaski betonowej, budowę chodnika do sali gimnastycznej oraz usunięcie starego pieca co – złomowanie.

Szkoła podstawowa w Krojczynie - w roku 2001 z głównych prac to wykonanie części pokrycia dachowego i wymiana sześciu okien oraz wykonano cały szereg prac malarskich w izbach lekcyjnych i całego zaplecza przy sali gimnastycznej. W roku bieżącym główną inwestycją będzie wykonanie elewacji budynku oraz częściowa wymiana dachu, ponieważ na I piętrze jest bardzo duży zaciek i generalnie jest on zużyty technicznie. Z drobniejszych prac to pomalowanie głównego holu. Dyrektor szkoły zasygnalizowała konieczność zbadania przyczyn pęknięcia ściany na budynku sali gimnastycznej od strony zewnętrznej, a następnie usunięcia tej wady.

Publiczne Gimnazjum w Krojczynie - z ważniejszych prac to przeprowadzona została modernizacja pomieszczeń z wydzieleniem łazienek dla uczniów gimnazjum.
- 3 -

W zasadzie w górnej części zostały zrealizowane wszystkie niezbędne, zaplanowane roboty – urządzona i pomalowana została szatnia. Natomiast w roku bieżącym konieczne do zrealizowania jest naprawa dachu na części pałacowej i remont komina oraz naprawa schodów prowadzących do piwnic.

Szkoła Podstawowa w Mokowie - w roku 2001 z ważniejszych potrzeb zrealizowano roboty w zakresie naprawy dachu oraz zabezpieczenie poprzez posmarowanie smołą. Ponadto jak w każdym roku wykonywano drobne niezbędne remonty. W roku bieżącym dyrektor planuje w ramach przyznanych środków finansowych pomalowanie gabinetu dyrektora, przeprowadzenie generalnego remontu izby lekcyjnej nr 6, wymianę podłogi w izbie nr 12 oraz naprawę pisuarów w ubikacji.

Szkoły w Chalinie - szkoła podstawowa i publiczne gimnazjum - najważniejszą inwestycją wykonaną w roku 2001 był remont kapitalny oczyszczalni ścieków. Ponadto dokonano przebudowy terenu na zewnątrz obiektu szkoły od strony jeziora. Wewnątrz budynku założone zostały dwie podłogi w izbach lekcyjnych, w szatni oraz w sali do gry w tenisa. Wydatkowano ponadto kwotę 10.000 zł na różne czynności związane z przeprowadzeniem ostatecznej inwentaryzacji w celu oddania budynku szkoły w użytkowanie, ponieważ do roku 2001 była to cały czas inwestycja w toku.
W roku bieżącym planowana jest elewacja zewnętrzna budynku, lecz rozmiar robót będzie uzależniony od wysokości środków finansowych, najlepiej było by zrobić całość, ale niestety, zamiar ten będzie zdeterminowany brakiem finansów. Obok tej finansowo chłonnej inwestycji planuje się również przegląd blacharki podokiennej ( musi to uczynić fachowiec ) wykonać ogrodzenie od strony jeziora ( słupki + siatka ogrodzeniowa ) od strony ulicy będzie urządzony ogródek jordanowski, wykonanie nowej bramy oraz furtki przy głównym wjeździe, pomalowanie izb lekcyjnych usytuowanych w piwnicach, pomalowanie ciągów komunikacyjnych. Konieczna jest również naprawa przez fachowca pokrycia dachowego, ponieważ wystąpiło miejscowe rozszczelnienie blacharki. Dyrektor publicznego gimnazjum poinformował członków komisji, że szkoła otrzymała dotację w wysokości 2.000 zł z Fundacji „ Batorego „ i z tych środków zostały zakupione znaki drogowe, które będą ustawione na urządzonym „miasteczku ruchu drogowego” przy szkole.
Komisja zakończyła wizytację właśnie na szkole w Chalinie.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

mgr Dariusz Kłobukowski

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1732
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5190243
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony