Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR IX/30/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 27 marca 2015 roku

 

           w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą Nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 roku, zmienionym:

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2015 roku,

- Uchwałą VI/23/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lutego 2015 roku,

- Uchwałą VII/24/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015 roku,

- Uchwałą VIII/29/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015 roku,

 

  1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 19.743,00 zł, zgodnie z załacznikiem nr 1. Ostateczna kwota dochodów 24.696.809,31 zł –  z tego:

    1) dochody bieżące w kwocie 24.396.809,31 zł;
    2) dochody majątkowe w kwocie 300.000,00 zł;
    3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.934.582,66 zł – załącznik nr 3.
     
  2. Zwiększa się wydatki  budżetu Miasta i Gminy o kwotę 19.743,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Ostateczna kwota wydatków 26.945.562,31 zł –  z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 24.243.184,31 zł w tym na: 
   a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.877.040,00 zł, 
   
b)  Dotacje 962.500,00 zł,
   c)  Wydatki na obsługę długu 120.000,00 zł, 
2) wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 2.702.378,00 zł;
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  ustawami w wysokości – 2.934.582,66 zł – załacznik nr 3a.

                                                             § 2

Zwiększa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę 23.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

                                                                           § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

                                                                            § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

- Nazwa dzinnika urzędowego -Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Rocznik: 2015

- Pozycja: 1222

- Data ogłoszenia: 9 kwietnia 2015

- jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2015/1222/akt.pdf

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 912
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-10 12:20

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153641
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony