Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XV/98/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie: przyjęcia Programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą

 

            Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Program Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmiany Programu następować będą na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

§ 4 

Traci moc uchwała Nr V/26/07 z dnia 29 marca 2007 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-21 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1435
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-27 12:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160573
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony