Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 24 września 2003 roku.

w sprawie : zmian budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami oraz & 8 pkt 1 uchwały Nr 21/167/01 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 roku

Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza co, następuje :


I. w uchwale Nr III/16/02 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 grudnia 2002 roku

- w zarządzeniu Nr 2/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła z dnia 30 stycznia 2003 r

- w zarządzeniu Nr 5/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dodrzyń n. Wisła z dnia 07 marca 2003 roku

- w uchwale Nr IV /29/03 Rady miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 26 marca 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 10/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 7 kwietnia 2003 roku

- w uchwale Nr V /34/03 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 kwietnia 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 13/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 20 maja 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 14/03 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 2 czerwca 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 15/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 23 czerwca 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 15/a/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 17 lipca 2003 roku

- w uchwale Nr VI/37/03 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 sierpnia 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 22/03 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 02 września 2003 roku

wprowadza się następujące zmiany:

II. W & 1 wyrazy „ Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 12.086.565,00 zł ;; zastępuje się kwotą 12.102.278,00 zł.
W tym : „dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.170.857,00 zł. zastępuje się kwotą zł. 1.186.570,00 zł

III. W & 2 wyrazy „ ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 13.093.237,00 zł. zastępuje się kwotą 13.108.950,00 zł.
W tym ; - na „dotację z budżetu w kwocie 1.170.850,00 zł „ zastępuje się kwotą 1.186.570,00 zł.

IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-07 08:53
Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 25 z dnia 24.09.2003 DOCHODY:
Dz.Rozdz.&WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
853Opieka społeczna11.7741.034.723
85395

Pozostała działalność11.77459.000
2010Dotacje celowe745.400
2030Dotacje celowe11.70053.600
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska3.93933.939
90015Oświetlenie ulic, placów i dróg3.93933.939
2010Dotacja celowa3.93933.939
Razem:15.71312.102.278
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-07 08:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-07 08:55
Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 25 z dnia 24.09.2003 WYDATKI:
Dz.Rozdz.&WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa8.0008.000167.500
75412Ochotnicze Straże Pożarne8.0008.000161.500
4210Zakup materiałów i wyposażenia6.00057.000
4250Zakup sprzętu i uzbrojenia2.0008.000
4260Zakup energii2.0007.000
4270Zakup usług remontowych
6.00064.000
801Oświata i Wychowanie7.0007.0006.674.182
80113Dowożenie5.0005.000260.546
4210Materiały i wyposażenie5.00078.000
4300Zakup usług pozostałych5.00062.000
80114Zespół Obsługi szkół2.0002.000264.165
4270Zakup usług remontowych2.0002.500
4530Podatek VAT2.0003.000
853Opieka społeczna31.13819.3641.256.723
85314Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne19.36419.364684.300
3110Świadczenia społeczne19.364656.064
4110Składki na ubezpieczenia społeczne19.36428.236
85395Pozostała działalność11.774171.000
3310Świadczenia społeczne11.774151.000

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska55.03951.100914.810
90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód50.00050.000490.371
4210Materiały i wyposażenie50.000

60.000
4270Zakup usług remontowych50.000
90015Oświetlenie ulic, placów i dróg3.939143.939
4260Zakup energii3.939113.939
90095Pozostała działalność1.1001.100268.500
4210Materiały i wyposażenie1.100

60.400
4260Zakup energii1.1004.100
Razem:101.17785.46413.108.950
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-07 09:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-07 09:07
Uzasadnienie

Zwiększenie dotacji celowej na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze – 11.700,00 zł .

Na sfinansowanie części wyprawki szkolnej – 74,00 zl

Zwiększenie dotacji celowej na refundację kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego – 3.939/ 00 zł.

Przeniesienie między paragrafami wydatków rzeczowych wynikające w trakcie realizacji budżetu , spowodowane jest wykonaniem prac we własnym zakresie.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-07 09:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2087
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-07 09:36

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218786
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony