Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                              Uchwała Nr XV/103/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

                                             z dnia 19 maja 2008 roku

                                   

w sprawie: Regulaminu placu zabaw:

 

Na podstawie art.40 ust.2pkt 4 w związku z art.41  ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
ze zm.)oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr.70, poz.473, Nr 115, poz.793)


uchwala się, co następuje:

§ 1 

Uchwala się „Regulamin placu zabaw”, zwany dalej „Regulaminem”,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2 

Regulamin będzie obowiązywał na terenach będących we władaniu miasta
i gminy Dobrzyń nad Wisłą, wydzielonych pod place zabaw. Place zabaw będą oznaczone tablicą.

 § 3 

Regulamin winien być podany do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej placu zabaw.

 §  4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-26 11:31
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-27 11:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1398
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-27 11:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160938
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony