Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 40/04
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z dnia 28 października 2004 roku


Obradom przewodniczył Marek Skonieczny – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik
nr 1 )
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad.
Ponadto w obradach uczestniczyła Celina Witkowska – Skarbnik.
Tematem spotkania była analiza wykonania budżetu gminy za okres III kwartałów 2004 roku
Przewodniczący komisji poprosił Panią skarbnik o przedstawienie informacji na w/w temat.
Dochody plan wynosił 13.258.132 zł wykonano 10.682.961 zł co stanowi 80,5%, natomiast wydatki plan wynosi 13.830 198 zł wykonanie 9.785.619 zł co stanowi 70,7% w tym:
- wydatki bieżące plan w wysokości 12.774.248 zł wykonanie 9.188.709 zł, co stanowi 71,9%,
- wydatki majątkowe plan w wysokości 1.055.950 zł wykonanie 596.910 zł, co stanowi 56,5%.
Spłata kredytów i pożyczek planowana była na kwotę 237.500 zł, wykonanie wyniosło 172.500 zł.
Na planowany deficyt budżetowy w wysokości 572.066 zł mamy nadwyżkę
w wysokości 897.342 zł.
Należności / zaległości w podatkach / wyniosły 486.272 zł, natomiast z tytułu czynszów i dzierżawy 53.521 zł.
Pani Skarbnik poinformowała zebranych, że trwają prace nad projektem budżetu na rok 2005.
Pytań nie było.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Przewodniczący Komisji

Marek Skonieczny
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 10:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1632
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-26 09:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5191142
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony