Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIII/179/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31sierpnia 2006 roku

 

w sprawie :  nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Chalinie

 

    Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz  § 1 ust. 3 Ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624; ze zm.),

 

uchwala się, co następuje:

 

§1

Publicznemu Gimnazjum w Chalinie nadaje się imię Lecha Wałęsy.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 19 czerwca 2006 roku Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Chalinie wystąpiła do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą o nadanie Publicznemu Gimnazjum w Chalinie imienia Lecha Wałęsy.

Zgodnie z § 1 ust.3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół / Dz.U.Nr 61, poz. 624, ze zm. / szkole nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego. Wymóg ten został spełniony.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-10-31 10:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2477
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-31 10:03

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156160
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony