Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr V/25/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2011 .

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 4¹ ust.1,2,5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r, Nr 70 poz.473 ze zmianami) i art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 ze zmianami) uchwala się co następuje:
 

 

 

§ 1

 

Przyjmuje  się Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii  na rok 2011 zwany dalej  „Programem”, stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.                                       

 

 

§ 2

Przyjmuje się preliminarz wydatków wg zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 stanowiący załącznik Nr 2 do  niniejszej uchwały.

 

§ 3

Przyjmuje się regulamin i plan pracy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dobrzyń nad Wisłą na rok 2011  stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

                                                           

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 5

 

Traci moc uchwała nr III/11/2010  z dnia 29 grudnia 2010  roku.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2011-03-10 09:46
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-22 12:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1737
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 11:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169612
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony