Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr X/68/07

          Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 12 listopada 2007 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz   wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia dla pracowników szkół nie będących nauczycielami.

 

 

         Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 160, poz. 1343; Dz. U. z 2006 r. Nr 38, poz. 261),

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o :

Szkole - rozumie się przez to : przedszkole samorządowe, szkołę podstawową, publiczne gimnazjum z terenu miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą.

Dyrektorze szkoły - rozumie się przez to dyrektora : przedszkola samorządowego ,szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum z terenu miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą.

§ 2

 

Ustala się w szkole najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania stanowiące podstawę ustalania miesięcznych stawek wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami w kwocie: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

 

§ 3

 

Wyraża się, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zgodę na ustalenie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych 00/100).

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 5

 

Traci moc uchwała Nr 22/174/02 z dnia 29 marca 2002 r.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 14:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1642
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-18 14:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157772
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony