Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR III/22/02
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie: akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów rolnych
na leśne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 7 ustawy z dnia
08 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
(Dz. U. Nr 73, poz. 764) po rozpoznaniu wniosku Nr OS 6118/10/02
z dnia 08 kwietnia 2002 roku Starosty Lipnowskiego oraz wniosku
Pana Szuleckiego Romana zam. we Włocławku


uchwala się, co następuje:

§ 1

Akceptuje się zmianę charakteru użytkowania gruntów rolnych na leśne położonych w miejscowości Krojczyn gmina Dobrzyń nad Wisłą,
nr dz. 170)2 stanowiącej własność Pana Szuleckiego Romana zamieszkałego we Włocławku, ul Bojańczyka 35a. Dokumenty będące załącznikami
do wniosku Pana Szuleckiego Romana eliminują wszelkie przeciwwskazania
na odmowę na zmiany charakteru użytkowania przedmiotowych gruntów.§ 2

Traci moc Uchwała Nr 25/197/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia
12 września 2002 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 09:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2193
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 09:51

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168788
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony