Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR 25/200/02
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 września 2002 roku


Zmieniająca Uchwałę Nr 24/190/02 z dnia 05 lipca 2002 roku w sprawie przyjęcia statutu.


Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)


uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się statut Kujawsko – Dobrzyńskiego Związku Gmin w sposób następujący:

w § 6 skreśla się punkt 2. Dotychczasowy punkt 3 staje się punktem 2.

w § 10 skreśla się „trwa cztery lata” i dodaje: „ ,pokrywa się z kadencją organów gmin, z tym, że pierwsza kadencja upływa w 2006 roku w dniu wyborów samorządowych”

w § 11 punkt 11 po słowie Związku dodaje się: „uzależniając je od ilości mieszkańców gminy”

w § 13 dotychczasową treść, zastępuje się brzmieniem:
„1. Zgromadzenie może powoływać doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
2. Zgromadzenie powołuje na czas trwania kadencji Komisję Rewizyjną
Związku w składzie trzyosobowym w głosowaniu tajnym.”

w § 21 dotychczasową treść, zastępuje się brzmieniem:
„1. Skład Zarządu liczy od trzech do pięciu członków:
a) Przewodniczący Zarządu Związku,
b) Zastępca Przewodniczącego Związku,
c) Członkowie Zarządu Związku.”

w § 31 dotychczasową treść, zastępuje się brzmieniem:
„Budżet Związku winien być rozpatrzony i uchwalony przez Zgromadzenie, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Projekt budżetu winien być przesłany przedstawicielom przynajmniej na 30 dni przed wniesieniem na obrady Zgromadzenia.”

§ 2

Pozostała treść statutu pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała podlega wykonaniu przez Zarząd Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-05 11:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2130
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-05 11:20

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159712
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony