Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXIV/161/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 25 maja 2009 roku

w sprawie: zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie działki Nr 1713 o pow. 60m2 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. 22-go Stycznia, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą Nr 19133.

§ 2

Nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

UZASADNIENIE

Działka Nr 1713 położona w Dobrzyniu nad Wisłą, umożliwiała wcześniej odpływ wód opadowych z ulicy 22-go Stycznia. Droga ta jest obecnie skanalizowana, w związku z czym w/w działka stała się zbędna.

Z uwagi na niewielką powierzchnię nie ma możliwości indywidualnego jej zagospodarowania. Może ona jedynie poprawić zagospodarowanie trzech sąsiednich nieruchomości. Z wnioskiem o wykup wystąpił właściciel jednej z tych nieruchomości. Zbycie może nastąpić w wyniku przetargu ograniczonego.

Biorąc powyższe pod uwagę wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-06-17 09:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1234
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-06-17 09:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211436
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony