Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

   R e g u l a m i n

dowożenia uczniów w Szkole Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie.

 

§1 

1. Organizacją dowożenia uczniów i dzieci do szkoły zajmuje się organ prowadzący szkołę,                a w jego imieniu  Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół  w Dobrzyniu n.Wisłą.

2. W drodze do szkoły uczeń dojeżdżający autobusem szkolnym znajduje się pod opieką wyznaczonej przez organ prowadzący  osoby, zwanej dalej “ opiekunką “. Odpowiada ona za bezpieczeństwo uczniów  w autobusie szkolnym oraz na odcinku autobus szkolny - budynek szkoły.

3. Propozycję harmonogramu kursów autobusu szkolnego opracowuje na dany rok szkolny dyrektor szkoły. Propozycja harmonogramu zostaje nastepnie przedłożona  Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół  w Dobrzyniu n.Wisłą celem jej zatwierdzenia.

 

 

§2 

 

1.    Uczniowie i dzieci dojeżdżające zbierają się w dni nauki szkolnej na przystankach według harmonogramu na dany rok szkolny .

2.    Autobus szkolny podjeżdża na przystanki w poszczególnych miejscowościach.Do autobusu wsiada się spokojnie, bez popychania.

3.    Podczas jazdy zabrania się :

-       chodzenia po autobusie,

-       hałasowania,

-       wyglądania przez okno,

-       wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów.

4. W autobusie opiekę nad uczniami sprawuje opiekunka, której uczniowie bezwzględnie słuchają.

 §2 

 

1.    Uczniowie, którzy przyjechali do szkoły przed rozpoczęciem zajęć ( 7.00 – 7.50 ) oczekują na zajęcia pod opieką nauczyciela świetlicy na holu szkolnym do godziny 7.50. Następnie przechodzą na parter, I piętro lub pozostają na holu gdzie pod opieką nauczycieli dyżurnych oczekują na rozpoczęcie zajęć.

2.    Miejscem postoju autobusu szkolnego znajduje się  przy furtce  od  strony  południowo - zachodniej  przy  boisku  szkolnym.

4.    Na autobus szkolny uczniowie, którzy zakończyli zajęcia oczekują na chodniku - boisko szkolne. Wówczas uczniowie ustawiają się „ gęsiego „ w stronę furtki. Zabrania się biegania, rzucania śniegiem lub odchodzenia w inne miejsca znajdujące się na terenie szkolnym.

5.    Uczniowie oczekujący na powietrzu na autobus szkolny odjeżdżający ostatnim kursem                   w danym dniu oczekują pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej.

6.    Jeśli bezpośrednio po zakończeniu zajęć uczniowie nie mają wyznaczonej godziny odjazdu autobusem szkolnym oczekują oni w świetlicy szkolnej  pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej.

7.    Dzieci  z  oddziału  przedszkolnego pod opieką opiekunki przechodzą z autobusu szkolnego do szkoły, gdzie są przekazywane nauczycielowi oddziału przedszkolnego lub pomocy nauczyciela. Po  zajęciach  dzieci są odbierane     na  holu  przy  dyżurce  od  nauczyciela  oddziału przedszkolnego lub pomocy nauczyciela  i razem z opiekunką przechodzą do autobusu szkolnego. 

8.        Niedopuszczalne jest aby uczeń, który przyjechał do szkoły  wybrał się w drogę powrotną samodzielnie. 

 

§3 

 

9.    O wszelkich nieprawidłowościach związanych  z organizacją dowożenia młodzieży  opiekun  natychmiast informuje dyrektora szkoły.

10.    W przypadku awarii autobusu szkolnego nauczyciel świetlicy szkolnej sprawuje opiekę na holu nad uczniami dowożonymi.

11.    O fakcie awarii autobusu informowani są telefonicznie rodzice.

12.    Rodzice uczniów odbierają wówczas uczniów ze szkoły. W przypadku uczniów, których rodzice są nieobecni lub nie posiadają środka transportu, rodzice wyrażają zgodę, aby ich dziecko zostało dowiezione do miejsca przystanku autobusu szkolnego samochodem innego rodzica.   

13. Sytuacje nieprawidłowego zachowania uczniów w autobusie szkolnym opiekun zgłasza w możliwie najkrótszym czasie  do wychowawców klas. Wychowawca klasy podejmuje działania w celuzmiany zachowania ucznia. W szczególnie trudnych sytuacjach lub                       w przypadku gdy interwencja wychowawcy nie przynosi pożądanych zmian, o zaistniałej sytuacji informowany jest pedagog szkolny i dyrektor szkoły. Wówczas wspólnie dyrektor szkoły,  wychowawca i pedagog szkolny podejmują działania w celu zmiany zachowania ucznia.O każdym nieprawidłowym zachowaniu ucznia w autobusie szkolnym informowani są  jego rodzice. Wszystkie dalsze działania szkoły mające na celu zmianę zachowania ucznia podejmowane są   we współpracy z  rodzicami.

14.              Zastrzeżenia wobec zachowania opiekunki uczniowie oraz ichrodzice powinni zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji Dyrektora ZOS w Dobrzyniu n.Wisłą, który jest bezpośrednim przełożonym osoby   sprawującej opiekę nad uczniami w autobusie szkolnym.  Dyrektor ZOS w Dobrzyniu n.Wisłą podejmuje kroki w celu wyjaśnienia zarzutów.

 

Przedstawiony rodzicom na wywiadówce 29.11.2010

 

            Do wiadomości

 1. uczniowie dojeżdżający
 2. rodzice uczniów dojeżdżających
 3. wychowawcy klas
 4. opiekunowie
 5. Koordynator  ds. Oświaty
 • opublikował: root
  data publikacji: 2011-11-03 10:09
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-03 10:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1285
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-03 10:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205402
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony