Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 20)02

obrad Komisji Oświaty, zdrowia i Spraw Socjalnych,
z dnia 28 lutego 2002 roku.Obradom przewodniczył Kłobukowski Dariusz - Przewodniczący Komisji.
Obecni na obradach 7 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Nieobecny, usprawiedliwiony przez Przewodniczącego Komisji, radny Obernikowicz Jan. Ponadto w obradach uczestniczył Grzegorz Mazurek - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

Porządek obrad :

1. Dokonanie wizji lokalnej budynku, dawnego Domu Ludowego w Dobrzyniu n. Wisłą.
2. Stan oświaty w mieście i gminie Dobrzyń n. Wisłą.

do punktu 1

Po zrealizowaniu spraw proceduralnych Komisja dokonała wizji lokalnej budynku, ( dawnego Domu Ludowego ) pod kątem rozważenia możliwości dokonania adaptacji na salę gimnastyczną pod potrzeby prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą. Po dokonaniu oględzin tego budynku, członkowie Komisji przystąpili do dyskusji w temacie ewentualnej adaptacji przedmiotowego budynku. Po rozpatrzeniu wszystkich alternatywnych możliwości, Komisja stwierdziła, że budżet gminy nie podoła, gdyż adaptacja to w gruncie rzeczy przebudowa nieomal od podstaw całego budynku, a koszty będą nie współmierne do uzyskanego efektu. Wobec tego, Przewodniczący Komisji zasugerował szukanie innych rozwiązań dla poprawienia bazy do zajęć wychowania fizycznego, ponieważ sytuacja jest wręcz tragiczna, praktycznie co szósta godzina wychowania fizycznego odbywa się w sali gimnastycznej, biorąc pod uwagę liczbę uczniów obydwu szkół. Już w chwili obecnej uczniowie publicznego gimnazjum zmuszeni są do korzystania z sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych, dzięki uprzejmości tamtejszej dyrekcji szkoły.
Komisja wypracowała wniosek do Zarządu Miasta i Gminy o podjęcie działań na rzecz stworzenia optymalnych warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej i publicznym gimnazjum.
- 2 -
do punktu 2
Dyrektor „ZOS” – Grzegorz Mazurek omówił plany finansowe dla jednostek organizacyjnych z terenu miasta i gminy, które zostały zatwierdzone przez Zarząd Miasta i Gminy w drodze Uchwały nr 70)02 w dniu 18 stycznia 2002 roku. Plany te zostały rozpracowane rozdzielnie dla szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, dowożenie uczniów, przedszkola samorządowego, świetlic szkolnych oraz zespołu obsługi szkół. Dyrektor poinformował, że plany te ściśle korelują z budżetem oświaty na rok 2002, uchwalonym przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2001 roku.
Następnie dyrektor „ZOS” złożył informację na temat planowanych inwestycji w oświacie na rok 2002, mianowicie : w szkole Krojczyn malowanie elewacji i częściowa wymiana okien – zaplanowana kwota w budżecie gminy 35.000 zł, dodatkowe potrzeby finansowe na realizację zadania to kwota ca 20.000 zł, dokumentacja będzie opracowana do 07 marca b.r., w szkole Chalin malowanie elewacji, zaplanowana kwota w budżecie 60.704 zł, dodatkowe potrzeby ca 5.000 zł, dokumentacja opracowana będzie do 31 marca b.r., szkoła w Dobrzyniu n. Wisłą – wykonanie nawierzchni placu apelowego wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz częściowe wykonanie ogrodzenia – zaplanowana kwota w budżecie 42.000 zł, dodatkowe potrzeby na realizację zadania ca 35.000 zł, dokumentacja na plac apelowy będzie wykonana do 31 marca b.r. zaś na ogrodzenie jest już sporządzona – koszt jednego m.b. – 560 zł, szkoła Dyblin – remont dachu, zaplanowana kwota w budżecie gminy – 25.000, dodatkowe potrzeby ca 20.000 zł, dokumentacja sporządzona będzie do 15 kwietnia b.r. Łącznie na inwestycje w oświacie zaplanowane jest w budżecie gminy 162.704 zł, za dodatkowe potrzeby oscylują w granicach 80.000 złotych.
Podczas dyskusji nad stanem oświaty w mieście i gminie członkowie komisji wskazali na fakt, że pomimo systematycznego dofinansowania w każdym roku budżetowym dz. „Oświata i Wychowanie” nadal występują bardzo pilne potrzeby, na dzień dzisiejszy obok wielu potrzeb priorytetowym zadaniem jest stworzenie warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć korekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wadami postawy oraz rozwiązanie problemu dowożenia uczniów do szkół. Dyrektor „ZOS” w swojej wypowiedzi podkreślił, że w związku z wypadkiem jaki wydarzył się w woj. warmińsko-mazurskim wskutek, którego zginęła uczennica, musimy być bardzo wyczuleni i uczynić wszystko, aby radykalnie poprawić stan techniczny autokarów szkolnych. Trzeba wziąć pod uwagę konieczny zakup, chociaż jednego autokaru, najprawdopodobniej w systemie ratalnym, ponieważ budżet gminy z pewnością nie podoła. Już w chwili obecnej trzeba podjąć działania i robić rozeznanie w tej materii, aby w nowym roku szkolnym zapewnić bezpieczny dowóz do szkół.
Na tym obrady zostały zakończone.
Protokółowała : Przewodniczący Komisji  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1573
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:05

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5167730
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony