Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 19/05

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 26 kwietnia 2005 roku


Obradom przewodniczył Ludomir Bylicki – Przewodniczący Komisji.
W spotkaniu uczestniczyło 7 członków komisji.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).
W spotkaniu uczestniczył – Pan Tadeusz Onyśków prowadzący sprawy sektorowego programu operacyjnego dla rolnictwa.
Przewodniczący komisji powitał obecnych uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Tematem spotkania był „Sektorowy program operacyjny dla rolnictwa”.
Przewodniczący komisji poprosił Pana Tadeusza Onyśków o zapoznanie członków komisji z w/w tematem.
O wsparcie ubiegać się mogą osoby fizyczne – obywatele państwa członkowskich UE, prowadzący na terenie polski działalność rolniczą jako posiadacze samoistni lub zależni gospodarstw rolnych, bądź produkcję w działach specjalnych produkcji rolnej. Z dofinansowania skorzystać mogą również osoby prawne czyli podmioty zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, które zgodnie z wpisem do ww. rejestru prowadzą działalność rolnicza lub produkcję w działach specjalnych produkcji rolnej w granicach Polski w oparciu o nieruchomości będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym.
Wsparcie może być przeznaczone na: budowę, remont połączony
z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakup
lub instalację maszyn, urządzeń, wyposażenia lub narzędzi do produkcji rolnej, zakup gruntów rolnych, w części stanowiącej nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych projektu, zakup budynków lub budowli, o ile zakup ten jest ściśle związany z celami projektu, w części stanowiącej nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu, zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich, wyposażenie pastwisk / grodzenia, budowy wiat dla zwierząt, zakup i instalację urządzeń do pojenia zwierząt oraz budowy ujęć wody lub jej doprowadzenia. To tyle z ogólnych informacji.
Poproszę może o pytania łatwiej będzie mi ten temat omawiać z uwagi na to, że jest to dość szerokie zagadnienie.
Krzysztof Jankowski- członek komisji. Jaka jest wysokość wsparcia?
Tadeusz Onyśków – pomoc finansowa udzielana jest w formie refundacji
/ zwrotu / części poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów projektu.


Maksymalny poziom pomocy finansowej wynosi:
- 50% kosztów kwalifikowanych projektu lub
- 55% kosztów kwalifikowanych projektu, jeśli beneficjent pomocy jest młodym rolnikiem, lub
- 60% kosztów kwalifikowanych projektu, jeśli gospodarstwo położone jest na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
Bogusław Żuchowski – członek komisji. Jakie są warunki uzyskania wsparcia?
Tadeusz Onyśków – gospodarstwo, którego dotyczy projekt, jest prowadzone przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, spełnia kryterium żywotności ekonomicznej lub osiągnie żywotność ekonomiczną po zakończeniu realizacji projektu.
Bogusław Żuchowski – członek komisji. Jeżeli już rolnik posiada zbiornik, czy modernizacja może być zrobiona tylko modernizacja z dostosowaniem się do wymogów?.
Tadeusz Onyśków – taka opcja nie wchodzi w grę, ponieważ na taki zbiornik musi być atest, a nikt po modernizacji nie wyda atestu.
Grzegorz Zych – członek komisji. Jak wygląda wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
/ ONW/, kto może ubiegać się o wsparcie i jaka jest wysokość?
Tadeusz Onyśków – o wsparcie ubiegać się może producent rolny prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym
w całości lub części w granicach obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wykaz obszarów ONW zamieszczony jest w załączniku
nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. / Dz.U.Nr 73 poz. 657 z późn. zm. /. Wsparcie finansowe udzielane jest
w postaci corocznych zryczałtowanych płatności / dopłat wyrównawczych / do hektara użytków rolnych położonych na obszarach ONW i pozostających w użytkowaniu rolniczym. Wysokość dopłat wyrównawczych zależna jest od położenia działki i wynosi od 179 zł/ha / strefa nizinna I / do 320zł/ha / tereny górskie /
Tomasz Gęsicki – członek komisji. Jakie są warunki uzyskania wsparcia?
Tadeusz Onyśków – gospodarstwo w całości lub częściowo jest zlokalizowane w granicach ONW, powierzchnia użytków rolnych należących do danego gospodarstwa zlokalizowanych w obszarze ONW
i wykorzystywanych do produkcji rolniczej wynosi co najmniej 1 ha, wnioskodawca zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej przez okres co najmniej 5 lat, od daty otrzymania pierwszej płatności z tytułu gospodarowania na terenie ONW, na takiej powierzchni działek rolnych, którą zgłosił do płatności z tytułu prowadzenia działalności rolniczej na terenach ONW i otrzymał na nią płatność.
Pytań więcej nie było.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Przewodniczący Komisji

Ludomir Bylicki  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1644
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169613
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony